R e k l a m a

Poseł Bukowiec interweniuje ws. pozyskiwania osocza ozdrowieńców w Małopolsce

-

Bocheński poseł Stanisław Bukowiec interweniuje ws. poprawy i rozszerzenia działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, które odpowiada m.in. za pozyskiwanie osocza z przeciwciałami od tzw. ozdrowieńców z Covid-19. Odzew jest obiecujący – możliwe, że nowy punkt poboru osocza (separatory) zacznie działać także w Bochni.

Osocze ozdrowieńców, czyli uzyskiwany z krwi płyn, wobec braku konkretnego lekarstwa, stosowany jest jako jeden z wiodących (choć nadal doświadczalnych) sposobów leczenia osób zakażonych koronawirusem Sars-Cov-2 z ciężkim przebiegiem choroby.

W piśmie przesłanym 12 listopada do Narodowego Centrum Krwi poseł Stanisław Bukowiec zwrócił uwagę na problemy związane z działalnością krakowskiego RCKiK. To m.in. trudności w dodzwonieniu się na rejestrację chętnych do oddania osocza, ograniczony czas działania punktu poboru (tylko w dni powszednie w godz. 8-12), czy brak dostatecznej informacji w przestrzeni publicznej dotyczącej gdzie, kto i kiedy może oddać krew po przebytej chorobie.

– Apel Stanisława Bukowca był odzwierciedleniem licznych interwencji, z jakimi w tej sprawie zwrócili się do niego mieszkańcy Małopolski, która należy do jednego z najbardziej dotkniętych pandemią regionów naszego kraju – wyjaśnia Karol Klima, dyrektor biura posła z Bochni.

Jak przekazało biuro w komunikacie rozesłanym w piątek do mediów, w odpowiedzi na pismo posła dyrektor NCK – dr Małgorzata Lorek, jak również dyrektor RCKiK w Krakowie – Łukasz Guliński zapowiedzieli wprowadzenie systemu informatycznego do rejestracji ozdrowieńców oraz zwiększenie ilości punktów pobrań. – Środki na zakup urządzeń do poboru krwi i osocza będą pochodzić zarówno z budżetu centralnego, jak i środków małopolskich samorządów, z których kilka zadeklarowało już takie wsparcie – poinformowano.

Istnieje więc szansa, że już niedługo separatory zostaną dostarczone do większości z 14 Terenowych Oddziałów RCKiK istniejących w miastach powiatowych województwa.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia