Pierwszy rok działalności posła Stanisława Bukowca

Szanowni Państwo!

Od 12 listopada 2019 roku pełnię funkcję posła na Sejm RP. W tym czasie brałem udział w 20. posiedzeniach Sejmu. Uczestniczyłem w 2298 głosowaniach co stanowi blisko 100% wszystkich głosowań. Zgłosiłem 8 ważnych społecznie interpelacji. Należę do 6 Zespołów Parlamentarnych m.in. ds. Policji, Strażaków, Trzeciego Sygnału dla pojazdów uprzywilejowanych, a także ważnych inwestycji infrastrukturalnych.

❖ Moja praca w Komisji Obrony Narodowej przekłada się szczególnie na rozwój Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, które stanowią ważny ośrodek przemysłowy dla regionu. Firma zwiększa zatrudnienie, korzysta ze środków rządowych w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego.

❖ Pod patronatem MON w bocheńskim liceum, zostanie otwarta jedyna w województwie klasa o profilu „cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”!

Ogłoszenie decyzji przez wiceministra Obrony Narodowej Marcina Ociepy o utworzeniu klasy o profilu „cyberbezpieczeństwo” w I LO w Bochni.

❖ Jestem również członkiem najważniejszej sejmowej Komisji Finansów Publicznych zatwierdzającej wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem państwa. W tym roku szczególnie ważne są fundusze pomocowe w związku z pandemią. W ramach poszczególnych tarcz to ponad 300 mld złotych w skali kraju, w tym dla przedsiębiorców z samego okręgu tarnowskiego to ok. 1 mld złotych. Na komisji zajmowaliśmy się także sprawą Funduszu Inwestycji Samorządowych, z którego w I transzy blisko 120 mln trafiło do gmin i powiatów w naszym regionie.

Uroczystość wręczenia promes dla samorządów w ramach I etapu Funduszu Inwestycji Lokalnych.

❖ Przez cały okres pracy poselskiej bardzo aktywnie działam na rzecz regionu wspierając projekty rozpoczęte w czasie, kiedy pełniłem funkcję radnego wojewódzkiego. Do najważniejszych zaliczyć należy: budowę mostu w Borusowej (inwestycja w końcowej fazie realizacji), Ostrowie k. Tarnowa i Nowym Brzesku (zadania przygotowywane do wykonania) oraz budowę I etapu łącznika autostradowego w Bochni.

Niewątpliwym osiągnięciem jest:

❖ Pozyskanie dotacji na remont Bazyliki św. Mikołaja w Bochni z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Z proboszczem Bazyliki św. Mikołaja w Bochni – ks. Ryszardem Podstołowiczem obok remontowanej świątyni, na którą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło dotację 200 tys. zł.

❖ Otwarcie posterunku Policji w Trzcianie,

Otwarcie posterunku Policji w Trzcianie.

❖ Rozpoczęcie budowy mieszkań i domów w ramach rządowego programu Mieszkanie+ (Zakliczyn, Proszowice).

❖ Dzięki dobrej współpracy z Zarządem Województwa Małopolskiego oraz radnym Piotrem Dziurdzią, z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej udało się pozyskać karetki oraz specjalistyczne wyposażenie do naszych szpitali m.in. do bocheńskiego szpitala trafiły 2 ambulanse  oraz dofinansowanie do zakupu aparatu RTG i nowoczesnego tomografu komputerowego (łącznie ponad 3,5 mln zł!) .

Przekazanie jednej z dwóch karetek do szpitala Powiatowego w Bochni
Spotkanie z marszałkiem województwa małopolskiego Witoldem Kozłowskim i wicemarszałkiem Tomaszem Urynowiczem w sprawie dotacji dla Służby Zdrowia

❖ Obecnie moją poselską inicjatywą jest apel skierowany do dyrekcji Narodowego Centrum Krwi w sprawie poszerzanie i usprawnienia działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie co wiąże się z coraz większym zapotrzebowaniem na osocze od tzw. ozdrowieńców. 

Działalność poselska w liczbach:

200 – indywidualnych spotkań z mieszkańcami
100 – interwencji poselskich
8 – interpelacji poselskich
20 – udzielonych porad prawnych (od 1 września 2020 r.)
2298 – głosowań podczas 20. posiedzeń plenarnych Sejmu (99,05 % udział w głosowaniach)
Przynależność do 5 Komisji Stałych oraz podkomisji (162 posiedzenia)
Przynależność do 5 stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych
Przynależność do 6 zespołów parlamentarnych

Podczas obrad plenarnych w gmachu Sejmu

Pomimo czasu pandemii, który bynajmniej nie ułatwia bezpośrednich spotkań, Biuro Poselskie odwiedziło około 200 mieszkańców naszego regionu. Problemy z jakimi przychodzą są bardzo różnorodne. Dotyczą m.in. złego stanu dróg, przeciągających się procedur wypłaty odszkodowań, kłopotów z wypłatą zasiłków opiekuńczych, rent czy emerytur, pozwoleń na dojazd do prywatnych działek, lokalnymi podtopieniami, trudnościami z przekwalifikowaniem gruntów albo ich podziałem, opieszałości instytucji państwowych i sporów sąsiedzkich.

Zaznaczyć należy, iż w wielu przypadkach osoby odwiedzające Biuro oczekiwały wyłącznie porady – w jaki sposób i gdzie mogą rozwiązać dany problem. Ale były też i takie, które wymagały poselskiej interwencji, poprzez skierowanie pisma lub spotkania z przedstawicielami danej instytucji, samorządu różnych szczebli lub ministerstwa.

Zdecydowanie dla większości zgłaszanych spraw udało się znaleźć rozwiązanie. Jednym z głównych problemów społecznych, jaki wspólnie z samorządem Nowego Wiśnicza próbujemy rozwiązać od kilku miesięcy, dotyczy nielegalnego składowiska odpadów w Królówce. O przyspieszenie i uproszczenie procedur ułatwiających ich likwidację zwróciłem się w tej sprawie do Ministerstwa Klimatu. Cieszy mnie fakt, że podjęte są już działania celem zmiany przepisów dotyczących tego typu przypadków.

Chciałbym także podkreślić, że o pomoc zwracają się do mnie nie tylko osoby prywatne, ale również instytucje i stowarzyszenia, jak choćby strażacy-ochotnicy, borykający się z trudnościami dotyczącymi zakupu sprzętu lub remontu remizy.

Spotkanie strażackie w Łąkcie Górnej.

Wiele zagadnień wymaga fachowej pomocy prawnej, dlatego też od września br. wspiera mnie w tym doświadczona krakowska mecenas – pani Anna Stachowicz, która także w każdy pierwszy wtorek miesiąca pełni dyżur w moim bocheńskim biurze, udzielając nieodpłatnie porad prawnych. Cieszą się one ogromnym powodzeniem. Do tej pory skorzystało z nich blisko 20 osób, a kolejka chętnych jest spora. Obecnie zapisujemy już na dyżur styczniowy.

Bardzo się cieszę, że moje Biuro Poselskie jest przede wszystkim miejscem spotkania z ludźmi – co ogromnie sobie cenię, ich problemami, ale też radościami. Dlatego też, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, w przyszłym roku planuję otworzyć filię biura w innych rejonach okręgu wyborczego.

Dziękuję za dotychczasową współpracę: instytucjom publicznym, samorządowcom, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i wszystkim mieszkańcom. Liczę na dobre, merytoryczne, rzetelne współdziałanie w kolejnych latach!

Stanisław Bukowiec
Poseł na Sejm RP

Najnowsze

23,892FaniLubię
937ObserwującyObserwuj
X