R e k l a m a

Bochnia. Jest pozwolenie na budowę tężni

-

Dziś starostwo powiatowe wydało pozwolenie na budowę tężni solankowej w Bochni. Według planu obiekt zlokalizowany w sąsiedztwie Plant Salinarnych i Szkoły Podstawowej Nr 2 ma być gotowy do połowy grudnia tego roku.

Inwestycja prowadzona jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” co oznacza, że za uzyskanie stosownych pozwoleń odpowiada wyłoniony w przetargu wykonawca realizujący to zadanie.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wpłynął do starostwa 21 grudnia 2018 r. Po sprawdzeniu dokumentów pod względem formalno-prawnym i merytorycznym stwierdzono braki, które ostatecznie uzupełniono w dniu 15 lutego 2019 r.

– Po uzupełnieniu projektu budowlanego ustalono ostatecznie strony postępowania i powiadomiono pisemnie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji nie zgłoszono – informuje Katarzyna Kępa-Hamuda z bocheńskiego starostwa.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia