R e k l a m a

Bochnia. Łukasz Radzięta nowym zastępcą szefa policji

-

Ciąg dalszy roszad w bocheńskiej policji. Zastępcą powołanego niedawno nowego komendanta został wczoraj nadkom. Łukasz Radzięta, dotychczasowy naczelnik wydziału kryminalnego.

W poniedziałek podczas krótkiej narady kierowniczej p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, mł. insp. Jerzy Polczyk odczytał, a następnie wręczył rozkaz personalny wydany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Krzysztofa Pobuty, o powierzeniu obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bochni.

Obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bochni zostały powierzone nadkom. Łukaszowi Radzięcie, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego.

Mł. insp. Jerzy Polczyk w imieniu swoim oraz kadry kierowniczej pogratulował nadkom. Łukaszowi Radzięcie powierzenia obowiązków na nowym stanowisku, równocześnie podkreślając, że decyzja o powierzeniu obowiązków na tym stanowisku jest docenieniem zaangażowania, doświadczenia oraz wielu lat służby w policji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc