R e k l a m a

Powstanie dwujezdniowa obwodnica Brzeska – pierwszy etap Sądeczanki

-

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła 23 listopada 2020 r. umowę na projekt i budowę pierwszego odcinka drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz, czyli II etapu „łącznika brzeskiego”. Wykonawcą zadania o długości ok. 3 km będzie firma Eurovia Polska. Koszt prac wyniesie 98,3 mln zł.

– Umowa na pierwszy odcinek Sądeczanki to kolejny krok przybliżający nas do realizacji tej tak bardzo oczekiwanej i potrzebnej dla regionu trasy. Przed nami duże wyzwanie, jakim jest wytyczenie przebiegu DK75 w taki sposób, aby optymalnie wpisywała się w oczekiwania rozwojowe samorządów Sądecczyzny – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Fragment drogi krajowej nr 75, stanowiący jednocześnie obwodnicę Brzeska, powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP). Pierwotnie odcinek ten był planowany jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzona w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazała, że przekrój ten może się okazać niewystarczający. Obwodnica Brzeska to drugi etap realizacji łącznika DK75 z autostradą A4. Pierwszy odcinek łącznika pomiędzy A4 a DK94 został oddany do ruchu w 2016 r.

Zadanie obejmuje budowę trasy głównej, łącznic, a także budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa mosty nad rzeką Uszwicą, wiadukt nad ul. Pomianowską w Brzesku oraz dwa przejścia dla zwierząt. Powstaną także obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające i zbiorniki retencyjne. Przebudowane zostaną istniejące drogi i skrzyżowania, urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne oraz infrastruktura  kolejowa. W niezbędnym zakresie przełożone będzie koryto rzeki Uszwicy. Przewidziano także zabezpieczenia akustyczne, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej.

Na realizację zadania wykonawca ma 36 miesięcy, z czego w ciągu 10 miesięcy od zawarcia umowy ma zostać wykonany projekt i złożone dokumenty o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Do czasu prowadzenia robót budowlanych nie będą wliczane okresy zimowe.

Po wybudowaniu II etapu łącznika brzeskiego odsunięty zostanie od miasta ruch tranzytowy, pomiędzy autostradą A4 a wyjazdem w kierunku Nowego Sącza. Korzystnie wpłynie to na rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu i skróci czas przejazdu.

Nowa droga krajowa nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem będzie miała standard drogi dwujezdniowej ruchu przyśpieszonego. W zależności od ostatecznie wybranego wariantu będzie miała ok. 48 km długości. Jej realizacja została podzielona na dwa odcinki:

  • odcinek I –  drugi etap łącznika brzeskiego o długości 3 km (obwodnica Brzeska),
  • odcinek II – od Brzeska do Nowego Sącza o długości ok. 45 km.

Dla odcinka Sądeczanki od Brzeska do Nowego Sącza GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze. Obecnie jest opracowywane studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Analizowane są różne warianty przebiegu trasy, głównie na skutek protestów kilku gmin, przez które ma przebiegać projektowana droga. Z uwagi na wczesny etap prac przygotowawczych inwestycja ta jest planowana do realizacji w latach 2023–2027.

źródłoinf. prasowa

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia