Bochnia. Węzeł przesiadkowy obok dworca PKP. Kiedy ruszy przetarg?

-

– Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę terenu wokół Dworca PKP w Bochni – zapewnia magistrat. Miasto ma obiecane na tę inwestycję ok. 3 mln zł unijnej dotacji.

Informacja o przyznaniu Bochni dotacji na budowę węzła przesiadkowego przy ul. Poniatowskiego po raz pierwszy pojawiła się już rok temu, w listopadzie 2019 roku. Promesę dotacyjną przekazano oficjalnie podczas prezydenckiej kampanii wyborczej, ale umowa wpłynęła do magistratu dopiero w pierwszej połowie września (więcej o tym TUTAJ). Przetarg ma być rozpisany niebawem.

Głównym celem projektu jest utworzenie w tym miejscu nowoczesnego punktu przesiadkowego, który ma wyprowadzić z centrum miasta (a dokładniej z Placu Pułaskiego) ruch autobusowy. To także długo oczekiwane uporządkowanie systemu parkingów dla samochodów osobowych, motocykli i rowerów. Podróżni będą mieli również odpowiednie warunki do oczekiwania na swój środek transportu.

– Po wielu remontach, przebudowach i prowadzonych pracach rewitalizacyjnych w Bochni, nadszedł czas na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół odnowionego Dworca PKP – wskazuje Andrzej Koprowski z Urzędu Miasta.

Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2022 roku.

W ramach realizacji projektu przewidziano wykonanie:

– parkingu naziemnego na około 63 miejsca postojowe dla samochodów osobowych (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych) z systemem parkingowym (automatycznego wydawania i sprawdzania biletów: terminal wjazdowy, terminal wyjazdowy czytniki, szlabany, moduł główny itd.);

– parkingu naziemnego na 29 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) z systemem parkingowym (automatycznego wydawania i sprawdzania biletów: terminal wjazdowy, terminal wyjazdowy, czytniki, szlabany, moduł główny itd.);

– zadaszonego parkingu dla rowerów (min. 20 miejsc postojowych) wraz ze stacją do naprawy rowerów (istniejąca stacja przeniesiona w nową lokalizację);

– zadaszonego parkingu dla motocykli (min. 5 miejsc);

– parkingu naziemnego dla około 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) wraz z układem komunikacyjnym, dojściami, odwodnieniem parkingu, oświetleniem;

– parkingu dla busów (8 miejsc postojowych) wraz z 3 zatokami dla busów dla osób wsiadających i wysiadających z busów oraz około 18 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz 2 wiatami przystankowymi z podświetlanymi gablotami na rozkłady jazdy;  przebudowę toalety publicznej w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych;

– 2 zatok dla autobusów;

– przebudowę drogi gminnej ul. Ks. J. Poniatowskiego wraz z przebudową wjazdów, wykonaniem chodników wykonaniem nowej nawierzchni;

– budowę obiektów małej architektury (kosz na śmieci, ławeczki, słupki drogowe, tablice informacyjne itp.).

Inwestycja obejmie również:

– budowę niezbędnej infrastruktury technicznej (między innymi budowę: kanalizacji deszczowej z retencją dla odwodnienia parkingów, budowę oświetlenia wraz z zasilaniem, monitoringu z zasilaniem);

– budowę na dwóch parkingach systemu parkingowego (automatycznego wydawania i sprawdzania biletów: terminal wjazdowy, terminal wyjazdowy czytniki, szlabany, moduł główny itd.);

– przebudowy, przełożenie likwidację infrastruktury technicznej kolidującej                    z przedmiotową inwestycją (między innymi przełożenie światłowodu, przebudowa istniejącego oświetlenia, przebudowę infrastruktury teletechnicznej, likwidację słupów, skrzynek itp.);

– odcięcie przyłączy wod-kan, kanalizacji opadowe, elektrycznej, sieci ciepłowniczej od rozbieranego budynku zlokalizowanego na działce nr 4819/40 i w razie konieczności ich rozbiórka;

– prześwietlenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie i w rejonie przedmiotowej inwestycji, oraz w przypadku konieczności remont lub przebudowę ww. kanalizacji przed wykonaniem nowych nawierzchni parkingów, ulicy, chodników i projektowanych terenów zielonych;

– wykonanie monitoringu wizyjnego najwyższej jakości,

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2022

X