R e k l a m a

Powiat bocheński: Na co gminy dostały dotacje od rządu? – LISTA

-

7,5 mln złotych trafi na teren ziemi bocheńskiej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak już informowaliśmy wczoraj, 2 mln zł z tej puli przeznaczono na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni, ale środki dostały też cztery gminy. Na jakie inwestycje? Przygotowaliśmy dla Was listę.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

Powiat Bocheński – 2 mln zł

– BUDOWA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO WRAZ Z HOSPICJUM STACJONARNYM przy ul. Karolina w Bochni. Budynek pełnić będzie funkcje zakładu opieki zdrowotnej świadczącego usługi, polegające na zapewnieniu okresowej i intensywnej.

Trzciana – 2 mln zł

– Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Trzciana. Istniejąca oczyszczalnia pracuje w niemalże 100% swojej możliwości. Koniecznym jest zwiększenie

Łapanów – 1,5 mln zł

– Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, przebudowa oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację ujęcia wody i stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Chrostowa.

Lipnica Murowana – 1 mln zł

– Budowa sieci wodociągowej oraz zbiornika wody czystej w miejscowości Rajbrot. Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zostanie wybudowana nowa sieć wodociągowa o długości ok. 2 km.

Nowy Wiśnicz – 1 mln zł

– Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Leksandrowa – etap II. Inwestycja ma na celu zaspokojenie potrzeb odbiorców na wodę w okresie suszy itp. I etap inwestycji będzie wykonywany w latach 2021 i potrwa do I połowy 2022 roku. Natomiast etap II rozpocznie się w I.

W sąsiednich powiatach

W sumie samorządom z terenu powiatu bocheńskiego przyznano środki w wysokości 7,5 mln zł. Dotacje popłyną także do powiatów sąsiednich:

  • samorządy z terenu powiatu brzeskiego otrzymają: 19,4 mln zł
  • wielickiego: 10,5 mln zł
  • proszowickiego: 8,1 mln zł
  • limanowskiego: 23,7 mln zł

Dotacje nie dla wszystkich

Nie wszystkie samorządy, które wnioskowały o fundusze, otrzymały pieniądze. Przy rozdziale dotacji pominięto na przykład starające się o wsparcie miasto Bochnia, gminę Bochnia (wnioskowała o pieniądze na rozbudowę sieci kanalizacji), czy gminę Rzezawa (złożyła aż 6 wniosków dotyczących m.in. regulacji Potoku Jodłowskiego, rozbudowy kanalizacji, czy budowy kompleksu sportowego w Krzeczowie).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc