R e k l a m a

Aż 19,4 mln zł dotacji z rządowego programu na inwestycje w powiecie brzeskim

-

Samorządom z ziemi brzeskiej przyznano w sumie 19,4 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tej sumy aż 7 mln zł trafi na inwestycje do szpitala w Brzesku, w tym zakup tomografu komputerowego.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Listę beneficjentów ogłoszono wczoraj.

Aż trzy dotacje otrzyma Powiat Brzeski (w sumie 8 mln zł). Dwie z nich dotyczą szpitala: to zakup tomografu (2 mln zł) oraz inwestycja w poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonanie przewiązki między kompleksem budynków szpitalnych (5 mln zł).

Powiat Brzeski otrzyma także 1 mln zł na odbudowę i przebudowę siedmiu odcinków dróg powiatowych na terenie Gmin Borzęcin, Iwkowa i Szczurowa.

4 mln zł (dwie dotacje po 2 mln zł) dostanie gmina Gnojnik na rozbudowę sieci wodociągowej oraz modernizację oczyszczani ścieków.

Dwie dotacje trafią także do gminy Borzęcin: 500 tys. zł na rozbudowę sieci wodociągowej oraz 1,5 mln zł a przebudowę i rozbudowę remizy OSP w Borzęcinie Dolnym.

Fundusze otrzyma także gmina Dębno: 2,7 mln zł na budowę kanalizacji i modernizację oczyszczalni ścieków oraz 700 tys. zł na remonty dróg gminnych w Łysej Górze, Sufczynie i Niedźwiedzy.

Gmina Szczurowa otrzyma 2 mln zł dotacji na rozbudowę szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich o pełnowymiarową salę gimnastyczną.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc