R e k l a m a

Zarzut przekroczenia uprawnień wobec wójta gminy Rzezawa

-

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie postawiła zarzut przekroczenia uprawnień Mariuszowi Palejowi, wójtowi gminy Rzezawa. Chodzi o nieprawidłowości dotyczące obsadzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej w Jodłówce – ustalił Bochnianin.pl.

Początkowo sprawa została zgłoszona do Prokuratury Rejonowej w Bochni, ale ta – w celu uniknięcia podejrzeń o stronniczość – wniosła do Prokuratory Okręgowej w Tarnowie o wyłączenie z postępowania. Dlatego sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Tarnowie.

Pan wójt stoi pod zarzutem tego, że od 31 lipca 2019 r. do 11 września 2019 r. w Rzezawie i Jodłówce z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu jako funkcjonariusz publiczny tj. wójt gminy Rzezawa przekroczył przysługujące mu uprawnienia oraz nie wypełnił ciążących na nim obowiązków jako organ prowadzący placówkę oświatową Publiczną Szkołę Podstawową w Jodłówce – powiedział w rozmowie z Bochnianin.pl Marcin Stępień, Prokurator Rejonowy w Tarnowie.

O co dokładnie chodzi?Wójt bezpodstawnie uczestniczył w posiedzeniach komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Jodłówce oraz niezgodnie z przepisami art. 18 ust. 1-4 ustawy karta nauczyciela dokonał przeniesienia nauczyciela mianowanego do innej placówki oświatowej, a następnie z pominięciem przepisu art. 63 ust. 12 prawo oświatowe tj. bez uprzedniego porozumienia z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad tą placówką, czyli Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie, powierzył temu nauczycielowi stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jodłówce na 5 lat i bezpodstawnie wypłacał mu wynagrodzenie na szkodę interesu publicznego i prywatnego, tj. o przestępstwo z art. 231 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 par. 1 kodeksu karnego – wyjaśnił prokurator Marcin Stępień.

Wójt usłyszał zarzuty we wtorek 15 grudnia.

Pan wójt został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i oświadczył, że nie będzie składał żadnych wyjaśnień – poinformował Marcin Stępień.

Akt oskarżenia nie został jeszcze sporządzony. Obecnie podejrzany ma czas na zapoznanie się z aktami sprawy.

Wójt gminy Rzezawa Mariusz Palej udzielił redakcji Bochnianin.pl zgody na ujawnienie swojego nazwiska w kontekście tego tematu. Sprawy nie chce komentować.

Wójtowi grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.


Treść art. 231 par. 1 kodeksu karnego:Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Treść art. 12 par. 1 kodeksu karnego:Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia