Niepołomice w sieci VENETO Adapt

-

Niepołomice przystąpiły do projektu LIFE Veneto Atapt, którego celem jest stworzenie sieci wymiany wiedzy, doświadczeń oraz informacji na temat planowania i wdrażania strategii dostosowawczych do zmian klimatu na obszarach miejskich. To wynik inicjatywy Porozumienie Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii.

Nabór zakończył się 30 września 2020 r., a w następnych tygodniach ośmiu włoskim miastom dobrano partnerów z różnych miast w całej Europie. Niepołomice będą współpracowały ze Związkiem Gmin Medio Brenta, Montecchio Maggiore, Borgofranco d’Ivrea (we Włoszech) oraz Gminą Ceutí (w Hiszpanii).

Od stycznia 2021 r. partnerzy będą się dzielili swoimi doświadczeniami, wiedzą, informacjami o przyjętych strategiach, realizowanych projektach i działaniach. Z uwagi na pandemię COVID-19, spotkania będą się odbywały online.

Jeśli sytuacja poprawi się, partnerzy spotkają się w czerwcu przyszłego roku na międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2022

X