Gmina Rzezawa z budżetem na 2021 rok. Na inwestycje 9 mln zł – LISTA

-

Rada Gminy Rzezawa jednogłośnie przyjęła projekt budżetu na 2021 rok przedstawiony przez wójta Mariusza Paleja. Zakłada on wykonanie wielu nowych inwestycji, a także kontynuację zadań, które są już w trakcie realizacji.

Sesja, podczas której został przyjęty projekt budżetu Gminy Rzezawa na 2021 rok, odbyła się w poniedziałek, 21 grudnia w sali narad w budynku przy ulicy Kościelnej w Rzezawie.

Pracując nad projektem budżetu Gminy Rzezawa na 2021 rok, starałem się w nim zawrzeć wszystkie najważniejsze czynniki, aby móc powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że jest on budżetem zrównoważonego rozwoju. I tak też jest (…) Chciałbym, aby zaproponowany przeze mnie budżet Gminy Rzezawa na 2021 rok nie był tylko budżetem przedstawionym przez wójta i przyjętym przez radnych. Liczę, że stanie się on naszym wspólnym budżetem – mówił podczas sesji budżetowej wójt Mariusz Palej.  

W projekcie budżetu Gminy Rzezawa na przyszły rok zaplanowano:

  • dochody w wysokości 65.671.771,32 zł
  • wydatki w kwocie 66.453,986,32 zł.

Na zadania inwestycyjne, pomimo trudnego czasu spowodowanego pandemią koronawirusa przeznaczono natomiast 9.028.739,86 zł. – Dzięki tym środkom powstaną kolejne inwestycje związane z bezpieczeństwem mieszkańców, ochroną środowiska, budową dróg, tworzeniem kolejnych obiektów sportowych, czy rozbudową i remontem budynków użyteczności publicznej – wyliczają urzędnicy. Zaznaczono, że na część zadań gmina pozyskała już wsparcie ze środków zewnętrznych i podejmuje starania o pozyskanie kolejnych dotacji.

Wśród 21 zaplanowanych zadań inwestycyjnych, które znalazły się w budżecie Gminy Rzezawa na 2021 rok jest:

1. budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach Bratucice, Dębina, Buczków, Dąbrówka = 515.177,79 zł;

2. rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Rzezawa = 500.000,00 zł; 

3. przebudowa potoku Jodłowskiego = 700.000,00 zł;

4. zakup samochodu dostawczego na potrzeby GZGK = 78.000,00 zł;

5. dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Brzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435 K Brzesko-Cerekiew, nr 1442 K Krzeczów-Grądy i drogi gminnej na rondo z odcinkami chodnika w msc. Jasień, Jodłówka” = 20.000,00 zł;

6. budowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej w Rzezawie k/szkoły podstawowej = 300.000,00 zł;

7. opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wewnętrznej w Krzeczowie ul. Szkolna na drogę gminną klasy „D” = 45.000,00 zł;

8. modernizacja dróg gminnych = 120.000,00 zł;

9. modernizacja dróg gminnych w msc. Ostrów Królewski, Dąbrówka, Łazy, Buczków = 80.000,00 zł;

10. opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej stanowiącą ulicę Zieloną w Rzezawie z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury = 59.040,00 zł;

11. rozbudowa (przedłużenie) drogi ul. Zielonej na odcinku od km 0+897,00 – 0+979,25 w miejscowości Rzezawa, budowa nowego odcinka drogi od km 0+979,25 – 1+510,00 wraz z budową łącznika z drogą powiatową nr 1442K Krzeczów-Grądy w miejscowości Jodłówka wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej w podziale na dwa odcinki = 1.363.559,84 zł;

12. budowa piramidy linowej w Łazach oraz doposażenie placu zabaw w Jodłówce = 100.000,00 zł;

13. modernizacja budynku komunalnego w Rzezawie przy ul. Kościelnej 6 wraz z zagospodarowaniem terenu = 500.000,00 zł;

14. modernizacja Domu Ludowego w Buczkowie = 27.377,37 zł;

15. modernizacja budynku urzędu gminy = 150.000,00 zł;

16. przebudowa części budynku szkoły podstawowej na przedszkole integracyjne oraz kuchnię ze stołówką, nowe pomieszczenia dydaktyczne, świetlicę środowiskową wraz z instalacjami wewnętrznymi w Dąbrówce = 1.490.449,86 zł;

17. modernizacja pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej pod kuchnię i jadalnie = 887.735,00 zł;

18. budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeczowie = 1.600.000,00 zł;

19. opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola samorządowego z oddziałem żłobka w Krzeczowie oraz w Borku = 150.000,00 zł;

20. modernizacja lokalu mieszkalnego w ramach projektu „Na fali” = 42.400,00 zł;

21. budowa boisk sportowych, budynku szatniowo-sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie kompleksu sportowego na działce nr 669/71 w miejscowości Krzeczów = 300.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne to nie jedyne, jakie zostały zaplanowane w budżecie Gminy Rzezawa na 2021 rok. Wyodrębniono w nim również kwotę 425.206,17 zł stanowiącą fundusz sołecki. O przeznaczeniu tych środków na konkretne zadania zadecydowali sami mieszkańcy poszczególnych sołectw.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2022

X