Powiat bocheński z budżetem na 2021 r. Jednogłośna decyzja radnych

-

We wtorek radni powiatu bocheńskiego przegłosowali uchwałę budżetową na 2021 rok. W dokumencie zapisano ponad 23 mln zł na inwestycje, w tym m.in. 4 mln zł na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum przy ul. Karolina w Bochni.

Główne założenia budżetu powiatu bocheńskiego to dochody w wysokości ok. 120,5 mln zł i wydatki ponad 137,1 mln zł, w tym na inwestycje ok. 23,7 mln zł.

Wśród inwestycji zapisano m.in. ponad 10 mln zł na remonty dróg, 4 mln na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym, prawie 4 mln zł na cyfryzację urzędu.

Podczas wtorkowej sesji głosowano uchwałę budżetową uwzględniającą autopoprawkę zarządu powiatu, która korygowała kilkanaście pozycji (m.in. zwiększenie o 2 mln zł funduszy na budowę ZOL-u).

Radni klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosili również swoją poprawkę, aby na budowę ZOL-u przeznaczyć 8 mln zł, czyli dołożyć 4 mln zł. Jako źródło finansowania wskazali Fundusz Inwestycji Lokalnych – zamiast przeznaczania środków na rozbudowę drogi powiatowej nr 1424 na odcinku Bochnia – Bogucice.

Propozycja nie zyskała akceptacji większości rady (11 głosów „za” i 12 „przeciw”). Starosta Adam Korta wyjaśnił, że budowa ZOL-u nie jest zadaniem na 1 rok, ale w optymistycznym wariancie na 15 miesięcy. Bronił również zasadności remontu wspomnianej drogi.

W swoim wystąpieniu starosta Adam Korta podkreślił, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt budżetu na 2021 r. jest „odpowiedzią na obecny trudny czas”.

Zarząd Powiatu w Bochni z pewnością nie zejdzie ze swojego kursu i – podobnie jak to było w latach poprzednich – duży nacisk został położony na inwestycje zdrowotne, drogowe, dalsze inwestycje poprawiające infrastrukturę szkół, na działania z zakresu pomocy społecznej oraz likwidacji barier architektonicznych, a także na skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych. I co najważniejsze tak jak do tej pory – sprawna, merytoryczna i profesjonalna obsługa mieszkańców i inwestorów w Starostwie Powiatowym oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Bowiem zadowolenie naszych klientów było, jest i zawsze będzie dla nas celem nadrzędnym – zapewnił Adam Korta, starosta bocheński.

Sytuacja finansowa i gospodarcza kraju nie pozostaje bez wpływu na sytuację finansową powiatu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo finansów nastąpi spadek dochodów z PIT i CIT. Coraz bardziej niedoszacowane są zadania zlecone przez rząd i coraz więcej musimy do nich dokładać z dochodów własnych. Wprawdzie zakładany jest wzrost dochodów powiatu w zakresie oświaty, jednak nie jest on adekwatny do kosztów ponoszonych przez powiat w tym zakresie. Niestety również inne wskaźniki, jak wartość dochodów podatkowych czy dynamika ich wzrostu nie napawają optymizmem i wskazują na pogarszająca się sytuację finansową powiatów z powodu trudnej sytuacji gospodarczej kraju – stwierdził Adam Korta.

Starosta podkreślił, że priorytetową inwestycją w 2021 roku i w dalszych latach będzie budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum. – Udało nam się pozyskać środki na ten cel. (…) Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji. Pracujemy nad pozyskaniem kolejnego dofinansowania. Jego uzyskanie pozwoli przyspieszyć budowę ZOL-u oraz wykorzystać ten budynek jeszcze na potrzeby walki z pandemią COVID-19 – mówił Adam Korta.

Uchwałę budżetową przyjęto jednogłośnie – głosami wszystkich 23 radnych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

kwiecień, 2023