R e k l a m a

Przegłosowano uchwałę budżetową Gminy Bochnia. 15,6 mln zł na inwestycje – LISTA ZADAŃ

-

Prawie 15,6 mln zł na inwestycje zapisano w budżecie Gminy Bochnia na 2021 rok. Uchwałę przegłosowano w środę podczas sesji Rady Gminy Bochnia.

Budżet Gminy Bochnia na 2021 rok zakłada ponad 98,7 mln zł dochodów i prawie 110,9 mln zł wydatków, w tym ok. 15,6 mln zł na inwestycje.

Planowany deficyt wynosi ponad 12,1 mln zł i ma być pokryty z wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości ok. 9,6 mln zł i z niewykorzystanych środków w wysokości prawie 2,5 mln zł.

W uchwale budżetowej określono limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 11,8 mln zł.

Na etapie uchwalania budżetu, podczas trwania 2020 roku, nie możemy uruchomić tzw. wolnych środków, które wiemy, że będziemy mieć. Na pierwszej sesji w styczniu lub lutym będziemy zmniejszać kwotę długu i wysokość emisji obligacji komunalnych na 2021 rok na pewno o kwotę 5,8 mln zł. Spowoduje nam to skrócenie wykupu obligacji, które w tym momencie w wieloletniej prognozie finansowej są do 2032 roku, a skończy się w 2031 r., czyli tak jak jest obecnie – tłumaczyła podczas sesji skarbnik Katarzyna Kursa.

Jeżeli zaplanowane dochody będą się realizować w sposób założony w wielkościach budżetowych i sytuacja pandemiczna nie będzie nam przeszkadzać to uważam, że po półroczu jesteśmy w stanie jeszcze z tych 6 mln zł emisji obligacji komunalnych zejść, ale zobaczymy jak będzie wykonywał się budżet 2021 roku – dodała Katarzyna Kursa.

Podczas sesji poinformowano, że dług Gminy Bochnia na koniec 2021 r. powinien wynieść ok. 37 mln zł, co stanowi ok. 37 proc. dochodów.

Uchwałę budżetową poparło 12 radnych, 1 osoba była przeciwko i 1 wstrzymała się od głosu.

Lista inwestycji zaplanowanych w Gminie Bochnia na 2021 rok:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 • Rozbudowa infrastruktury wodociągowej – 400 000 zł;
 • Rozbudowa wodociągu w miejscowości Nieprześnia – 23 100 zł;

Lokalny transport zbiorowy

 • Objęcie udziałów w RPK sp. z o. o. – 2 000 000 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie

 • Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 967 w Łapczycy i Gierczycach – 470 000 zł;
 • Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Baczkowie – 137 000 zł;
 • Budowa przepustu wraz z przebudową rowu przy drodze wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa w m. Baczków – dokumentacja – 20 000 zł;

Drogi publiczne powiatowe

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K Chełm-Zawada na odcinkach w m. Gierczyce w km 2+105-2+876, w m. Dąbrowica w km 4+115-4+492 oraz w m. Nieprześnia i Zawada w km 6+917-7+926 – 60 000 zł;

Drogi publiczne gminne

 • Fundusz sołecki – Stradomka – 22 829,84 zł;
 • Przebudowa przepustów w ciągu drogi gminnej nr 580848K w m. Pogwizdów – 13 530 zł;
 • Remont drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewid. 900 w miejscowości Brzeźnica w zakresie uregulowania odwodnienia – 169 000 zł;
 • Remont drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 20 w miejscowości Grabina – 110 200 zł;
 • Remont drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 354 w miejscowości Wola Nieszkowska – 142 400 zł;
 • Remont drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 377 w miejscowości Bogucice – 143 000 zł;
 • Remont drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 428 w miejscowości Zatoka – 159 000 zł;
 • Remont drogi gminnej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 220/3, 217 w miejscowości Gorzków – 148 000 zł;
 • Remont odwodnienia przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr ewidencyjnym 40 w miejscowości Pogwizdów – 7 700 zł;

Drogi wewnętrzne

 • Fundusz sołecki – Gierczyce – 18 064,63 zł;
 • Fundusz sołecki – Łapczyca – 20 000 zł;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 159 w miejscowości Buczyna – 66 000 zł;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 386 w miejscowości Brzeźnica – 31 300 zł;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 483/1 w miejscowości Buczyna – 110 000 zł;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 553 w miejscowości Damienice – 86 000 zł;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 580/7 w miejscowości Siedlec – 38 600 zł;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 583/15 ul. Niecała, nr 583/73 ul. Caritas w miejscowości Stanisławice – 147 000 zł;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 256/1 do 256/6 w miejscowości Gierczyce – 63 400 zł;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 394/4, 393/2, 394/5,397/2, 406/5 w miejscowości Nieszkowice Małe – 165 000 zł;
 • Przebudowa przepustu w ciągu drogi wewnętrznej na działce nr 518/4 w m. Pogwizdów – 6 765 zł;

Urzędy gmin

 • Wydatki majątkowe – 250 000 zł;

Ochotnicze straże pożarne

 • Fundusz sołecki – Bogucice – 26 006,65 zł;
 • Fundusz sołecki – Damienice – 11 000 zł;
 • Fundusz sołecki – Majkowice – 20 000 zł;
 • Fundusz sołecki – Wola Nieszkowska – 14 000 zł;
 • OSP Proszówki – 100 000 zł;
 • Zakup samochodów dla jednostek OSP – 200 000 zł;

Szkoły podstawowe

 • Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia – Poprawa efektywności energetycznej budynków – 155 000 zł;
 • Wymiana pieców C.O. w Szkołach Gminy Bochnia – 100 000 zł;
 • Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Gawłowie – 470 000 zł;
 • Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Nieszkowicach Wielkich – 600 000 zł;
 • Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Gawłowie – 311 000 zł;
 • Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Nieszkowicach Wielkich – 400 000 zł;

Przedszkola

 • Fundusz sołecki – Gierczyce – 10 000 zł;

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Objęcie udziałów w GZWiK sp. z o.o. – 900 000 zł;
 • Kanalizacja Północ – Majkowice – 6 000 000 zł;
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – 400 000 zł;
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Pogwizdów – 150 000 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

 • Zakup i montaż instalacji OZE w Gminie Bochnia – 169 857,50 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 • Fundusz sołecki – Krzyżanowice – 14 296,58 zł;
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 100 000 zł;

Pozostała działalność (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

 • Fundusz sołecki – Baczków – 40 000 zł;
 • Fundusz sołecki – Bessów – 16 159,69 zł;
 • Fundusz sołecki – Brzeźnica – 37 176,80 zł;
 • Fundusz sołecki – Buczyna – 29 531,36 zł;
 • Fundusz sołecki – Cerekiew – 12 053,23 zł;
 • Fundusz sołecki – Damienice – 12 000 zł;
 • Fundusz sołecki – Gierczyce – 10 000 zł;
 • Fundusz sołecki – Grabina – 8 270,91 zł;
 • Fundusz sołecki – Moszczenica – 24 304,18 zł;
 • Fundusz sołecki – Nieprześnia – 10 000 zł;
 • Fundusz sołecki – Nieszkowice Małe – 20 000 zł;
 • Fundusz sołecki – Nieszkowice Wielkie – 22 829,08 zł;
 • Fundusz sołecki – Pogwizdów – 44 676,80 zł;
 • Fundusz sołecki – Siedlec – 35 376,80 zł;
 • Fundusz sołecki – Słomka – 12 128,32 zł;
 • Fundusz sołecki – Stanisławice – 30 000 zł;
 • Wydatki majątkowe – 16 159,69 zł;

Kultura fizyczna (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

 • Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Gminnych w Łapczycy – PROGRAM – 16 500 zł;
 • Fundusz sołecki – Zatoka – 15 566,54 zł.

RAZEM: 15 591 783,60 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia