R e k l a m a

Akt oskarżenia wobec burmistrza Niepołomic trafił do sądu

-

„Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach 31 grudnia skierował do Sądu Rejonowego w Wieliczce akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice i jego zastępcy” – poinformował we wtorek dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Samorządowcy zostali zatrzymani pod koniec 2019 roku przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Postępowanie prokuratury i przygotowywanie aktu oskarżenia zajęło rok.

Zakres zarzutów

Prokurator oskarżył burmistrza Niepołomic i jego zastępcę o niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inną osobę kwalifikowane z art. 231 par. 2 kodeksu karnego.

– Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień do jakich doszło podczas przetargu na budowę Szkoły Podstawowej w Niepołomicach, w szczególności w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na stworzenie wizji koncepcyjnej obiektu – wyjaśniono w komunikacie. – Ponadto Roman P. jest oskarżony o czyn z art. 233 par. 1 i 6 kk. polegający na złożeniu fałszywego pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania przetargowego.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec obu podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych i 70 tysięcy złotych, dozoru policji wraz z zakazem kontaktowania się z świadkami i współpodejrzanymi oraz zawieszenia w czynnościach służbowych.

W toku postępowania kwoty poręczenia zmniejszono odpowiednio do 50 tysięcy złotych i 20 tysięcy złotych. – Sąd Rejonowy Katowice Wschód 29 września 2020 r. uchylił zawieszenia w czynnościach podejrzanych uznając, iż w związku z końcowym etapem śledztwa przesłanki zastosowania tego środka przestały być aktualne – czytamy w komunikacie.

„Bardzo dobrze, będzie okazja bronić swojego dobrego imienia”

Burmistrz Niepołomic spodziewając się rychłego skierowania aktu oskarżenia do sądu odniósł się do tego kilka dni temu podczas dyskusji na sesji rady miasta (30 grudnia):

– Domyślam się, że niedługo taki akt zostanie mi przedstawiony, bo odkąd nie ma już w Niepołomicach partyjnego namiestnika to już nikt nie ma interesu przeciągania tej sprawy. I w sumie bardzo dobrze, bo będzie okazja, żeby stanąć przed sądem i bronić swojego dobrego imienia. Bo nic złego nie zrobiłem i uważam dalej, że prawidłowo zinterpretowałem ustawę o zamówieniach publicznych. A ze szkoły jestem dumny – powstała w niewiele ponad rok i uczy się w niej dzisiaj 500 dzieci – mówił Roman Ptak.

Więcej na temat całej sprawy przeczytacie w Bochnianin.pl TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc