Niepołomice. W budżecie na 2021 rok 77 mln zł na inwestycje

-

30 grudnia przy 14 głosach za, 3 wstrzymujących się i 3 przeciw Rada Miejska w Niepołomicach przyjęła uchwałę budżetową na rok 2021. Na inwestycje zaplanowano ponad 77 mln złotych.

– To będzie trudny budżet. Mamy pandemię i występuje realne ryzyko mniejszych dochodów, a z drugiej strony staramy się utrzymać poziom, do którego przyzwyczailiśmy mieszkańców – powiedział burmistrz Roman Ptak. – Nie zwalniamy tempa. Kontynuujemy rozpoczęte wielkie inwestycje, jak choćby budowa obwodnicy Podłęża. Duże nakłady zaplanowaliśmy też choćby na edukację czy kulturę, a więc na to co sprawia, że ludziom żyje się lepiej i wygodniej.

W 2021 roku dochody budżetowe powinny wynieść 242,5 mln złotych, a wydatki – 261,5 miliona. Przy dziewiętnastomilionowym deficycie, wydatki majątkowe wyniosą 77,4 mln zł.

Największymi pozycjami po stronie dochodów będą dotacje na inwestycje oraz na zadania z zakresu opieki społecznej. One łącznie stanowić będą ponad 40% wpływów. 19% budżetu stanowią udziały w podatku dochodowym PIT i CIT, a 16% to subwencja oświatowa. Co dziesiąta złotówka wpłacona zostanie z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzanego przez osoby prawne (w przeważającej wielkości są to przedsiębiorstwa zlokalizowane w strefach inwestycyjnych).

Najwięcej, bo 27,5 procent budżetu, przeznaczono na oświatę i wychowanie. Gmina po raz kolejny dołoży do funkcjonowania szkół prawie tyle samo, ile dostanie subwencji oświatowej od rządu. O 5 punktów procentowych mniej pochłoną wydatki na pomoc społeczną (w ramach programu 500+ do naszych mieszkańców trafi prawie 38 mln złotych) oraz na transport i łączność. 11,6% wydatków przeznaczymy na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Spośród wydatków inwestycyjnych najwięcej, ponad 30 milionów, gmina wyda na budowę obwodnicy Podłęża. Oprócz tego trwają projekty związane z budową placów Park&Ride, obiektu sportowego w Staniątkach czy rozbudowy Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. Kontynuowana będzie walka o czystsze powietrze i rozpoczną się na dobre prace przy błoniach niepołomickich oraz Piekarni Sztuki. 

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2022

X