Drwinia. Stawki opłat za odbiór śmieci o 50 proc. w górę

-

Podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych nie ominęła mieszkańców gminy Drwinia. Od stycznia stawka ta jest o połowę wyższa od dotychczasowej.

Zgodnie z podjętą w zeszłym tygodniu (29 grudnia 2020) uchwałą rady gminy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 24 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej (dotąd było 16 zł), jeśli odpady zbierane będą w sposób selektywny;
  • 48 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej, jeśli nie zostanie wypełniony obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny

Jeśli mieszkańcy będą kompostować bioodpady we własnym zakresie, mogą liczyć na zmniejszenie opłaty o 2 zł od mieszkańca.

Przykład: Czteroosobowa rodzina segregująca odpady i płacąca dotąd 64 zł, w tym roku płacić będzie 96 zł, a jeśli będzie kompostować część odpadów, zapłaci 88 zł.

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miesiącach od kwietnia do października będzie się odbywał co 2 tygodnie, natomiast odpady gromadzone selektywnie takie jak papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale odbierane będą z częstotliwością raz w miesiącu.

Przetarg na odbiór odpadów od mieszkańców gminy Drwinia w 2021 roku wygrała firma EKOM Maciejczyk Sp. J. z Nowin.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022