„Ekonomik” zakończył zagraniczne staże, na które zdobył 150 tys. euro

-

Jesienią 2020 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Bochni uczestniczyli w dwutygodniowych stażach w greckich zakładach pracy usytuowanych nad Zatoką Koryncką. Wyjazd odbył się w ramach projektu, na który „Ekonomik” zdobył prawie 150 tys. euro.

Głównym celem projektu „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia II” było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz zdobycie przez nich nowych doświadczeń zawodowych w branży gastronomicznej, hotelarsko-turystycznej i ekonomicznej, a także zrealizowanie części praktyki zawodowej przewidzianej podstawą programową kształcenia w zawodzie.

To już siódmy projekt unijny realizowany w ZS nr 3 w formie wyjazdu zagranicznego. W poprzednich latach młodzież wyjeżdżała do Niemiec i Grecji, a tego typu projekty realizowane są w tej szkole już od ponad 10 lat.

Praktyki zawodowe uczniów technikum to obowiązkowy element w programie nauczania dla zawodu. Stanowią uzupełnienie wiedzy nabywanej w trakcie zajęć teoretycznych.

Staż zagraniczny daje możliwość pracy w międzynarodowym zespole i poznania specjalistycznego słownictwa zawodowego w języku angielskim. Jest to zatem nie tylko doskonalenie kwalifikacji zdobytych w szkole, ale ich znaczące poszerzenie o poszukiwane na rynku pracy umiejętności dodatkowe, jak znajomości języka angielskiego, obycie kulturowe, obyczajowe i jakże przydatne dziś dla młodych ludzi, szeroko pojęte kompetencje społeczne – zwraca uwagę Piotr Czekaj, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Bochni.

Uczestnictwo uczniów w zagranicznych stażach zawodowych jest bezpłatne i w całości finansowane ze środków programu Erasmus+. Podstawowym kryterium wyboru uczestników są wyniki w nauce, głównie z przedmiotów zawodowych.

Taka forma podnoszenia kompetencji zawodowych uczniów jest doskonałym elementem kształcenia zawodowego oraz rozwoju naszej lokalnej gospodarki, której przyszłością będą właśnie ci młodzi ludzie – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Podczas praktyk uczniowie pracowali w restauracji, recepcji hotelowej, a także odwiedzili firmy z branży żywnościowej. W programie były również wycieczki do znanych greckich miejscowości.

Projekt „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia II” był realizowany w Zespole Szkół nr 3 w Bochni od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Na przeprowadzenie dwóch mobilności zagranicznych, podróży oraz przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego dla 86 uczniów szkoła otrzymała prawie 150 tys. euro.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023