Pożegnanie Michała Jakimówa

Z głębokim żalem pożegnaliśmy w dniu wczorajszym (12 stycznia 2021 r.) kapitana rezerwy Wojska Polskiego Michała Jakimówa, naszego wspaniałego Kolegę, członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Oddziału w Bochni.

Pan Michał urodził się w dniu 7 marca 1918 roku w Mościskach (obecnie Ukraina). Po ukończeniu Szkoły Podoficerów Piechoty dla Małoletnich Nr 2 w Śremie, został skierowany do 52 Pułku Strzelców Kresowych w Złoczowie, skąd z oddziałem włączony do walk w kampanii wrześniowej pod Lwowem. Po zakończeniu walk kampanii wrześniowej i krótkim okresie działalności konspiracyjnej w okolicach Stanisławowa rozpoczęła się Jego tułaczka po obozach sowieckich, trwająca do 1942 roku.

Po udanej ucieczce z obozów w rejonie Stalingradu i powrocie w rodzinne strony rozpoczął konspiracyjną i partyzancką działalność w Armii Krajowej (pseudonim Czechowicz, gdzie dosłużył się stopnia porucznika) w okolicach rodzinnych Mościsk, następnie Lipnik, Rudnika n/Sanem, Dynowa. Po rozwiązaniu Armii Krajowej wstąpił do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (pseudonim Rymsza) i został skierowany w okolice Żagania. Po rozpracowaniu przez UB nastąpiło Jego aresztowanie, a po uwięzieniu we Wrocławiu i siedmiomiesięcznym śledztwie został skazany na 5 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniu we Wronkach, a następnie w Strzelcach Opolskich. Po odbyciu całości kary osiedlił się w 1952 roku w Bochni. Zrehabilitowany w Wolnej Polsce.

Od początku powstania Stowarzyszenia Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wstąpił w 1991 r. do bocheńskiego Oddziału, gdzie przez cały okres aktywnie pracował m. in. jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Szczególnie wyróżniał się uczestnictwem we wszystkich uroczystościach organizowanych z okazji Świąt Państwowych, okolicznościowych uroczystości upamiętniających zdarzenia i postacie z terenu powiatu bocheńskiego, wyróżniające się patriotyzmem, godne upamiętniania i kultywowania w pamięci potomnych. Z upodobaniem spotykał się z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych snując wspomnienia z okresu walk o niepodległość Polski oraz wzbudzając w nich ducha patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny.

Żołnierz Wyklęty – Niezłomny, gorący patriota, wzór godny do naśladowania odszedł na Wieczną Wartę w dniu 6 stycznia 2021 r. Wielokrotnie odznaczony, w tym m. in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski, Medalem Obrońca Ojczyzny 1939 – 1945 i innymi. W zmarłym utraciliśmy szanowanego Kolegę, dobrego i uczynnego Człowieka, zawsze służącego dobrą radą i dbającego o innych.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie Zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia i uszanowania.

Zarząd i członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Bochnia

Najnowsze materiały Partnerów

X