Posłanka Szczurek-Żelazko: „Wspólnie powinniśmy zadbać o to, żeby jak naj­więcej Polaków chciało się zaszczepić”

-

– Oczekujemy od państwa, że państwo z nami będziecie wszystkim Polakom tłumaczyć, w jaki sposób należy przygotować się, w jaki sposób należy realizować ten program [szczepień – red.]. Wspólnie powinniśmy zadbać o to, żeby jak naj­więcej Polaków chciało się zaszczepić. To jest nasza rola – zwracała się w czwartek do posłów opozycji posłanka Józefa Szczurek-Żelazko (PiS). Jako dobry przykład podała swój okręg wyborczy gdzie m.in. w Bochni i Brzesku w grupie zero „szpitale zaszczepiły wszyst­kich pracowników, którzy potrzebowali tej szczepion­ki”.

Posłanka przypomniała, że „rząd przygotował konkretny program, narodowy program szczepień, który opozy­cja miała możliwość konsultować”. – Pan minister Dwor­czyk mówił przed chwilą, że wpłynęło ponad 2 tys. uwag. Te uwagi były analizowane i ten program był mody­fikowany, państwo ten program widzieli, akceptowali – wskazywała, po czym dodała:

– W związku z tym oczekujemy od państwa, że państwo z nami będziecie wszystkim Polakom tłumaczyć, w jaki sposób należy przygotować się, w jaki sposób należy realizować ten program, będziecie wyjaśniać te rzeczy, które ich bulwersują. Natomiast państwo cały czas na tej sali wprowadzacie niepokój, mówiąc o chaosie, mówiąc o braku zaufania, mówiąc o błęd­nych decyzjach. To naprawdę nie będzie budowało zaufania Polaków do rządu, zaufania Polaków do szcze­pień, które tak bardzo jest potrzebne – przekonywała Józefa Szczurek-Żelazko.

Parlamentarzystka zaapelowała również:

– Pamiętacie pań­stwo, że niedawno 20–30% Polaków deklarowało wolę zaszczepienia się, w tej chwili już mamy ponad 50 czy 60%. Wspólnie powinniśmy zadbać o to, żeby jak naj­więcej Polaków chciało się zaszczepić. To jest nasza rola. A to, że pojawiają się jakieś problemy przy reali­zacji narodowego programu szczepień, oznacza, że my jako parlamentarzyści w swoich okręgach powinniśmy pomagać, uświadamiać samorządowcom, innym in­stytucjom, w jaki sposób mogą pomóc seniorom, oso­bom w DPS-ach czy jeszcze innym osobom, które sobie nie potrafią poradzić.

Józefa Szczurek-Żelazko przywołała też przykład swojego okręgu wyborczego:

– Tutaj jeden z panów posłów mówił o Polsce powia­towej, o tym, że nie wiemy, jak wygląda Polska po­wiatowa. Ja doskonale wiem, ponieważ tam działam. Akurat w tym miejscu, gdzie działam, w moim okrę­gu, szpitale w Brzesku, w Bochni, w Tarnowie, w Dą­browie Tarnowskiej (Dzwonek) zaszczepiły wszyst­kich pracowników, którzy potrzebowali tej szczepion­ki, i sukcesywnie są realizowane drugie dawki. Tak że, proszę państwa, wspólnie działajmy po to, żeby uchronić nasz naród przed pandemią zakończyła posłanka.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2022

X