Covid-19. Pismo posła Bukowca ws. terminu szczepień nauczycieli

-

Zgodnie z zapowiedzią poseł Stanisław Bukowiec zwrócił się pisemnie do ministra zdrowia z pytaniami o terminy i procedury szczepień nauczycieli przeciwko Covid-19.

Poseł poruszył ten temat z mównicy sejmowej przed tygodniem, w trakcie bloku pytań do ministra zdrowia w ramach informacji bieżącej (czytaj TUTAJ). Adam Niedzielski odpowiadając zbiorczo na pytania posłów, o kolejności szczepień mówił jednak dość ogólnie („Nie da się zaszczepić wszystkich naraz i wszędzie. Trzeba podzielić populację na grupy„). Stanisław Bukowiec zapowiedział wówczas, że złoży swoje pytania na piśmie.

Zapytanie „w sprawie terminu szczepień nauczycieli i innych osób związanych z oświatą” wpłynęło dzień później, a w tym tygodniu zostało skierowane do ministerstwa.

W piśmie poseł ponownie zwraca uwagę: „Jedną z istotnych grup zawodowych wysoko narażoną na zarażenie są nauczyciele, których część już powróciła do szkół, by prowadzić zajęcia z dziećmi z klas 1–3. Są też i tacy pedagodzy, mam na myśli wychowawców przedszkolnych, którzy nieprzerwanie pracują z najmłodszymi od początku roku szkolnego.”

Stanisław Bukowiec poprosił o odpowiedź na pytanie: „W jakim terminie przewiduje się szczepienie nauczycieli, wychowawców i innych pracowników oświaty, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zatrudnionych w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, szkole albo placówce działającej w systemie oświaty, a także osób pracujących z dziećmi w ośrodkach: opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjno-preadopcyjnych oraz w ramach form opieki nad dziećmi do lat 3?”

Dodatkowo poseł poprosił o udzielenie informacji „czy opracowane procedury przewidują jednoczesne szczepienie całej wymienionej powyżej grupy zawodowej?”.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

lipiec, 2022

X