R e k l a m a

Bochnia. BZUK przejął opiekę nad Parkiem Uzbornia

-

Od miesiąca Parkiem Rodzinnym Uzbornia administruje BZUK. Wcześniej ten teren był pod zarządem Miejskiego Domu Kultury.

Administracja parkiem obejmuje w największym skrócie: pielęgnację zieleni oraz letnie i zimowe utrzymanie czystości na terenie parku wraz z konserwacją znajdujących się tam obiektów i urządzeń.

Bardziej szczegółowo to m.in. pielęgnacja żywopłotów, trawników, rabat, kwietników, czyli tzw. zieleni urządzonej, ale także dbanie o drzewostan na terenie całego parku w zakresie usuwania wiatrołomów, konarów, gałęzi itp. To również utrzymanie elementów rekreacyjnych, sportowych i zabawowych, sprzątanie budynku obsługi, wieży widokowej, usuwanie śmieci z terenu parku, opróżnianie koszy, a zimą odśnieżanie parkingów, alejek i chodników.

Do tej pory za to wszystko odpowiadał Miejski Dom Kultury. Oczywiście nie realizował tego własnymi siłami – placówka rozpisywała przetarg i zlecała zadanie wynajętej firmie. Tak było przez ostatnie 6 lat – ostatnia umowa, która wygasła 31 grudnia 2020 roku, opiewała na kwotę 622 tys. zł za 3 lata, czyli średnio 207 tys. zł rocznie.

Ze względu na zakres prac przekazanie Parku w opiekę MDK-owi od początku wydawało się mało naturalne – wszak coś wspólnego z bieżącą działalnością tej placówki ma jedynie funkcjonowanie amfiteatru. Rzeczywistość pokazała także, że bieżąca administracja tym terenem to cały szereg innych, dodatkowych kłopotów i problemów. Na pytanie dlaczego zdecydowano o „zabraniu” MDK-owi zarządzania Uzbornią, przedstawiciel magistratu Andrzej Koprowski odpowiada krótko: – MDK sam zrezygnował z zarządzania Parkiem.

Materiał z listopada 2019 roku.

Jak ustalił Bochnianin.pl, administrację parkiem od 7 stycznia przejął BZUK. Porozumienie obowiązuje do końca roku, koszt dla miasta to 320 tys. zł brutto.

Mała Czarna” zostaje

Pod koniec roku rozstrzygnięto także przetarg na najem lokalu (260 m2) w budynku znajdującym się przy wieży widokowej. W postępowaniu uczestniczyło dwóch oferentów, a miesięczna stawka wywoławcza 10 zł/m2 +vat została podbita do 50 zł/m2 + vat. Wygrał obecny najemca, a więc w tym miejscu nadal działać będzie funkcjonująca tu od początku „Mała Czarna Bistro”. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc