Bochnia. Co dalej z węzłem przesiadkowym przy dworcu PKP?

-

Kilka dni temu bocheński magistrat unieważnił przetarg na projekt i budowę węzła przesiadkowego przy ul. Poniatowskiego w Bochni, bo jedyna oferta, która wpłynęła przekraczała o ponad 2,7 mln zł budżet dla tego zadania. Przed nowym przetargiem urzędnicy nie zamierzają występować do Rady Miasta o zwiększenie środków na to zadanie.

Na projekt i budowę węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Bochni władze miasta chcą przeznaczyć nie więcej niż 4 mln zł (w tym ok. 3 mln zł unijnej dotacji). Jedyna oferta, która wpłynęła w pierwszym przetargu opiewała na kwotę ponad 6,7 mln zł. Z tego powodu przetarg unieważniono, ale nie rozpisano jeszcze nowego postępowania.

W procedowanym zamówieniu publicznym złożona została tylko jedna oferta, co nie daje nam możliwości porównania rzeczywistych cen rynkowych w obecnym czasie. Od stycznia 2021 roku zmieniły się przepisy Prawa zamówień publicznych (wśród zmian jest m.in. konieczność przeprowadzania wszystkich przetargów elektronicznie, a także wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach – przyp. red.), w związku z tym po sporządzeniu opisu zamówienia zgodnie z nowymi przepisami zostanie ogłoszony ponowny przetarg, na razie bez zwiększania środków – poinformował Andrzej Koprowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bochnia.

Na czym ma polegać przebudowa terenu przy dworcu kolejowym w Bochni?

Głównym celem projektu jest utworzenie nowoczesnego punktu przesiadkowego, który ma wyprowadzić z centrum miasta (a dokładniej z placu Pułaskiego) ruch autobusowy. To także długo oczekiwane uporządkowanie systemu parkingów dla samochodów osobowych, motocykli i rowerów. Podróżni będą mieli również odpowiednie warunki do oczekiwania na swój środek transportu.

Przewidziano m.in. ok. 120 miejsca postojowe dla samochodów osobowych (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych) z systemem parkingowym, zadaszony parking dla motocykli (min. 5 miejsc) i rowerów (min. 20 miejsc), 2 zatoki dla autobusów, parking dla busów (8 miejsc), przebudowę toalety publicznej w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych; przebudowę ul. Poniatowskiego, budowę obiektów małej architektury (kosz na śmieci, ławki, słupki drogowe, tablice informacyjne itp.), wykonanie monitoringu.

Planowany termin realizacji inwestycji to koniec 2022 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

maj, 2022

X