R e k l a m a

Czy Bochnia jest bezpiecznym miastem? Statystyki policji

-

Jak już informowaliśmy głównym tematem ostatniej sesji Rady Miasta Bochnia było bezpieczeństwo publiczne. Statystyki za 2020 rok dotyczące całego powiatu bocheńskiego oraz osobno Bochni przedstawił kom. Krzysztof Cetnarski, naczelnik wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

Przestępczość ogółem

To co nas bardzo interesuje to charakterystyka zagrożenia przestępczością. Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Bochni w 2020 r. wszczęto 1261 postępowań przygotowawczych. To o 239 mniej niż w 2019 r., gdy zostało wszczętych 1500 postępowań. Wykrywalność ogólna w 2020 r. wyniosła 83,6 proc. i była o 4,3 proc. wyższa niż w 2019 r. – powiedział Krzysztof Cetnarski, naczelnik wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

Wskaźnik wykrywalności w tym zakresie dla województwa małopolskiego był w 2020 r. na poziomie 78,4 proc.

Przestępstwa o charakterze kryminalnym

W zakresie przestępczości kryminalnej w 2020 roku na terenie działania KPP w Bochni wszczęto 710 postępowań przygotowawczych (o 190 mniej niż w 2019 r., kiedy wszczęto 900 postępowań). Wykrywalność była na poziomie 77,7 proc. (mniej o 1,8 proc. w stosunku do 2019 r.). Wskaźnik wykrywalności w tym zakresie dla województwa małopolskiego wyniósł w 2020 roku 70,7 proc.

Wybrane kategorie przestępstw pospolitych

Liczba wszczętych postępowań w wybranych kategoriach przestępstw pospolitych, do których doszło na terenie działania KPP w Bochni w latach 2019-2020:

postępowania 2019 r.postępowania 2020 r.wykrywalność 2019 r.wykrywalność 2020 r.
kradzież cudzej rzeczy14110939,7%41%
kradzież z włamaniem685460,2%77,6%
rozboje, wymuszenia rozbójnicze22100%75%
bójka lub pobicie1350%66,7%
uszkodzenie rzeczy807925,9%40,3%

Przestępstwa narkotykowe na terenie działania KPP w Bochni

2019 r.2020 r.
postępowania wszczęte6153
przestępstwa stwierdzone533336
wskaźnik wykrywalności97,2%99,4%
czyny karalne nieletnich121

Przestępstwa gospodarcze na terenie działania KPP w Bochni

2019 r.2020 r.
postępowania wszczęte291292
przestępstwa stwierdzone384356
wskaźnik wykrywalności69,1%69,9%
podejrzani7159

Prewencja

Przedstawiciel KPP w Bochni poinformował również o działaniach prewencyjnych. – Liczba służb patrolowych i obchodowych policjantów pionów prewencji w 2020 roku wyniosła 9316 (w 2019 r. tych służb było 8569), co oznacza, że do służby patrolowej skierowano w ciągu doby 26 policjantów. W ramach tych służb – chodzi o wydział prewencji, bez funkcjonariuszy ruchu drogowego – policjanci przeprowadzili 15 751 interwencji, w 2019 r. było ich 12 980, więc mamy znaczny wzrost, jest to związane ze stanem pandemii – mówił Krzysztof Cetnarski.

W 2020 roku policjanci wydziału prewencji KPP w Bochni (bez policjantów rewiru dzielnicowych i wydziału ruchu drogowego) ujawnili 8417 wykroczeń (w 2019 r. – 6641 wykroczeń), co daje około 270,5 wykroczeń na jednego policjanta. Z kolei policjanci rewiru dzielnicowych ujawnili 2371 wykroczeń (w 2019 r. – 3063 wykroczenia), co daje około 115,8 wykroczeń na jednego dzielnicowego.

Spadek liczby przestępstw

W 2020 r. na terenie powiatu bocheńskiego odnotowano mniej o ok. 12,4 proc. zdarzeń przestępczych niż w 2019 r. Najliczniejszą kategorią przestępstw jest kradzież, w której odnotowano spadek o około 16,4 proc.

Wybrane kategorie przestępstw za 2020 r. w porównaniu do 2019 r.:

2019 r.2020 r.
bójka, pobicie3025
rozbój, wymuszenie, kradzież rozbójnicza72
kradzież mienia151132
kradzież z włamaniem6144
uszkodzenie mienia7054
RAZEM:319257

Przedstawiciel bocheńskiej policji przekazał również dane dotyczące wyłącznie Bochni. W 2020 r. na terenie Bochni odnotowano 137 zdarzeń przestępczych z wybranych kategorii przestępstw. Najliczniejsze były kradzieże i uszkodzenie mienia.

2019 r.2020 r.
bójka, pobicie1013
rozbój, wymuszenie, kradzież rozbójnicza51
kradzież mienia8880
kradzież z włamaniem1319
uszkodzenie mienia3731
RAZEM:150137

Więcej wykroczeń

Podział wykroczeń ze względu na wybrane artykuły kodeksu wykroczeń (powiat bocheński):

2019 r.2020 r.
art. 51 kw (zakłócenie porządku lub wywołanie zgorszenia)167234
art. 119 kw (kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy)312317
art. 124 kw (umyślne niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy)4929
art. 140 kw (dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku)8389
art. 141 kw (umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku lub używanie słów nieprzyzwoitych)77110
art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem)359622
RAZEM:10471401

Liczba zaistniałych wykroczeń w wybranych kategoriach na terenie Bochni w 2020 r., w porównaniu do 2019 r.:

2019 r.2020 r.
przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu104169
kradzież mienia259247
zniszczenie mienia2916
przeciwko obyczajności publicznej82152
spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem212643
RAZEM:6861227

Analizując powyższą tabelę można zauważyć znaczny wzrost ujawnianych wykroczeń.

Największy wzrost zanotowaliśmy niestety w spożywaniu alkoholu. Podejrzewam, że jest to związane ze stanem emocjonalnym, dużą ilością wolnego czasu i ogólnie panującą sytuacją w kraju i na świecie – powiedział podczas sesji Krzysztof Cetnarski.

Najwięcej wykroczeń w Bochni zostało odnotowanych na terenie rejonu MB 1 oraz MB 5.

MB 1 to rejon obejmujący ścisłe centrum Bochni, a także główne szlaki komunikacyjne w rejonie miasta. Na tym terenie znajduje się wiele placówek handlowych i lokali gastronomicznych znajdujących się m. in. wokół Rynku. – Tu znajdują się również Planty Salinarne wraz z nowo otwartą tężnią solankową. Jest to miejsce, w którym często grupuje się młodzież, z czego wynika zagrożenie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Należy zwrócić również uwagę, że w opisanym rejonie znajduje się zajezdnia autobusowa dla pojazdów świadczących transport publiczny miejski oraz międzymiastowy. To miejsce, gdzie gromadzi się duża liczba osób korzystających z transportu publicznego, w wyniku czego może dochodzić do popełniania wykroczeń porządkowych z wybranych kategorii – mówił Krzysztof Cetnarski.

Natomiast MB 5 to rejon, gdzie usytuowanych jest wiele placówek handlowych m.in. przy ul. Trudnej, ul. Św. Leonarda, ul. Poniatowskiego.

W sprawozdaniu za 2020 rok pojawiła się informacja, że średni czas reakcji na zdarzenia dla KPP w Bochni wyniósł 9 min. i 5 s.

Wypadki i kolizje drogowe

Na terenie powiatu bocheńskiego w 2020 r. były 773 zdarzenia drogowe (w 2019 r. – 812), w tym:

  • 82 wypadki (73 w 2019 r.), w których 9 osób poniosło śmierć (4 w 2019 r.), a 94 zostały ranne (94 w 2019 r.);
  • 691 kolizji drogowych (798 w 2019 r.).

Na terenie Bochni w 2020 r. były 24 wypadki drogowe (23 w 2019 r.), w których 1 osoba poniosła śmierć (23 grudnia 2020 r. na ul. Krzyżanowickiej kierująca fiatem podczas skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu motorowerem, który zmarł w szpitalu; brak ofiar w 2019 r.), a 24 zostały ranne (29 w 2019 r.). Było również 321 kolizji (405 w 2019 r.).

Najbardziej zagrożonymi ulicami na terenie Bochni w 2020 roku były:

  • ul. Wiśnicka – 23 zdarzenia (36 w 2019 r.);
  • ul. Krzeczowska – 20 zdarzeń (16 w 2019 r.);
  • ul. Brzeska – 19 zdarzeń (16 w 2019 r.).

UWAGA: Jedno zdarzenie drogowe, w którym śmierć na miejscu poniosła piesza miało miejsce poza drogą publiczną i nie jest wykazane w tych danych (chodzi o wypadek na ul. Łany w Bochni z 7 września 2020 r.).

Nietrzeźwi i mandaty

W 2020 r. nastąpił spadek zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierujących. Policjanci z KPP w Bochni ujawnili 164 kierujących pod wpływem alkoholu, z czego 96 w stanie nietrzeźwości i 21 w stanie po użyciu alkoholu. Ponadto policjanci przeprowadzili 10 917 badań kierujących pojazdami na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Na terenie powiatu bocheńskiego nietrzeźwi użytkownicy dróg spowodowali 4 wypadki drogowe, co stanowi 5 proc. ogółu wypadków. Nietrzeźwi uczestniczyli w wypadkach drogowych jako: kierujący (3) i piesi (1). Nietrzeźwi kierujący byli także uczestnikami 15 kolizji drogowych, co stanowi 2 proc. ich ogółu.

W 2020 r. policjanci wydziału ruchu drogowego z KPP w Bochni łącznie nałożyli 4407 mandatów karnych, z czego 4352 na kierujących, 17 na pieszych i 15 na pasażerów na łączną kwotę 633 200 zł. Ponadto sporządzili 523 wnioski o ukaranie, z czego 501 na kierujących, 20 na pieszych i 2 na pasażerów oraz pouczyli 3302 osoby, z czego 3204 to kierujący, 61 piesi i 37 pasażerów.

2019 r.2020 r.
liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych440397
liczba zatrzymanych praw jazdy115141

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2024