R e k l a m a

Poseł Bukowiec i Porozumienie przeciw podatkowi od reklam

-

Porozumienie Jarosława Gowina nie widzi możliwości poparcia projektu ustawy o podatku od reklam w zaproponowanym kształcie – czytamy w stanowisku Porozumienia, które wydano po piątkowym posiedzeniu prezydium zarządu krajowego partii. W prezydium zasiada m.in. poseł z Bochni Stanisław Bukowiec.

W oświadczeniu już na wstępie zaznaczono, „Porozumienie Jarosława Gowina konsekwentnie opowiada się za niskimi, a jednocześnie sprawiedliwymi podatkami”. Dlatego, jak wyjaśniono, „z całą mocą popieramy wprowadzenie do polskiego systemu prawnego opodatkowania globalnych koncernów medialnych i technologicznych, jako wyraz równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych”.

Porozumienie stwierdza jednak („z rozczarowaniem”), że konstrukcja zaprezentowana w projekcie „może wywołać dla polskich przedsiębiorców, mediów krajowych oraz obywateli wiele skutków negatywnych”. – Paradoksalnym skutkiem uchwalenia takich przepisów byłaby jeszcze głębsza dyskryminacja mediów krajowych w stosunku do podmiotów globalnych – wskazano.

– Zwracamy również uwagę na fakt, że projekt wywołał szerokie protesty wielu bardzo odległych od siebie ideowo środowisk dziennikarskich. Przywiązując wielką wagę do roli mediów w demokratycznym społeczeństwie oraz konieczności zapewnienia zróżnicowania prezentowanych opinii i poglądów, Porozumienie Jarosława Gowina czuje się zobowiązane do wsparcia wszystkich środowisk dziennikarskich w ich oczekiwaniu na rzetelną dyskusję nad projektowanymi rozwiązaniami.

W oświadczeniu podkreślono także, dla Porozumienia „wolność słowa jest wartością fundamentalną”, dlatego partia będzie sprzeciwiać się „rozwiązaniom, które utrudnią funkcjonowanie mediów, w tym również – a może nawet przede wszystkim – mediów wobec Porozumienia Jarosława Gowina krytycznych”.

Projekt ustawy, który wzbudził ogromne emocje i skutkował bezprecedensowym protestem mediów, przewiduje wprowadzenie podatku od przychodów z reklam umieszczanych w telewizji, radiu, kinie lub outdoorze (gdy roczny przychód przekroczy 1 mln zł), a także w prasie drukowanej (gdy przychód przekroczy 15 mln zł). Opodatkowane miałyby być także przychody z reklam w internecie – gdy przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 mln euro, a jednocześnie przychody na terytorium RP przekroczyły 5 mln euro.

Pełna treść projektu TUTAJ (plik .pdf).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc