Bochnia. W II LO działają dwie klasy o profilu policyjnym. Większość stanowią w nich dziewczęta

-

Starosta bocheński Adam Korta podpisał z komendantem powiatowym policji w Bochni insp. Jerzym Polczykiem porozumienie zapewniające patronat nad klasą o profilu policyjnym. W wydarzeniu wzięła również udział dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Edyta Mierzwińska oraz przedstawiciele klasy.

Od września 2020 roku przy współpracy z policją w II LO uruchomiony został nowy kierunek dla młodzieży, klasa mundurowa o profilu policyjnym. Dzięki dużemu zainteresowaniu udało się utworzyć dwie takie klasy, a co ciekawe większość stanowią dziewczęta.

Głównym założeniem wspólnego przedsięwzięcia było stworzenie takich warunków kształcenia, które w sposób najbardziej efektywny, realistyczny i profesjonalny pozwolą uczniom klas mundurowych zapoznać się ze specyfiką zawodu policjanta oraz zdobyć niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną związaną z pracą w tej właśnie formacji.  

Uczniowie klas mundurowych, oprócz kształcenia ogólnego biorą udział w zajęciach z edukacji policyjnej prowadzonych przez asp. szt. Grzegorza Maja, czynnego zawodowo policjanta, szkoleniowca w zakresie technik samoobrony i prewencji oraz trenera judo.  Zagadnienia realizowane na tych zajęciach obejmują treści zawarte w programie nauczania w zakresie funkcjonowania Policji, opracowanym przez Komendę Główną Policji w Warszawie. Najważniejsze z nich to kształtowanie postaw społecznych czy moralnych przez wartości odnajdywane w etosie służby policyjnej, zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Policji jak również podnoszenie sprawności fizycznej z elementami samoobrony.

Uczniowie zdobywają wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu Policji, podnoszą sprawność fizyczną z elementami wyszkolenia specjalnego: przygotują się do testu sprawności fizycznej i psychologicznego w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji, stosowania wybranych elementów samoobrony i technik interwencji, rozwiną umiejętność strzelania, poznają elementy policyjnego wyposażenia do służby, nauczą się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz szkolenia teoretycznego i praktycznego, uczniowie kształtują kompetencje społeczne i kulturę organizacyjną.

Staramy się aby nauka w naszych szkołach nie tylko była na wysokim poziomie, o czym świadczy m.in. popularny ranking Perspektyw, czy udział młodzieży w licznych olimpiadach czy konkursach, ale również stwarzamy nowe, atrakcyjne możliwości kształcenia. Dlatego w ostatnim czasie nowe kierunki tj. klasa policyjna czy mechatronika. W tym roku również mamy nowe propozycje, na pewno powstanie klasa o profilu cyberbezpieczeństwo a w budowlance profil o specjalności dekarz – wyjaśnia starosta Korta.

Po ukończeniu kształcenia w klasie mundurowej uczniowie będą przygotowani teoretycznie i praktycznie do wzięcia udziału w rekrutacji do policji. Po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kształcić się na uczelniach wyższych, Wyższych Szkołach Policyjnych czy też kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Bycie policjantem to misja, nie praca. Wymaga nie tylko konkretnych umiejętności i wiedzy, ale i charakteru – odwagi, poświęcenia, determinacji w działaniu, gotowości do służby społeczeństwu. Wierzę, że możliwości i warunki kształcenia w klasie mundurowej, jakie oferujemy i jakie stwarza to porozumienie, przyczynią się do zdobycia przez uczniów niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, przez co pomogą spełnić marzenia o pracy w policji lub innej formacji mundurowej – mówi Edyta Mierzwińska dyrektor II LO w Bochni.

A jakie będą mieli możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy mundurowej? To przede wszystkim wszelkie instytucje mundurowe, prawne, penitencjarne, administracja państwowa i publiczna, inspekcje i straże, firmy ochroniarskie, detektywistyczne (po nabyciu praktyki), dozorujące i transportujące walory i środki pieniężne. Również (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego) takie placówki jak schroniska dla nieletnich, domy wychowawcze itp., instytucje profesjonalne niszczenia dokumentów niejawnych.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2022

X