Burmistrz rozdzielił 125 tys. zł dla organizacji pozarządowych – LISTA

-

Burmistrz Bochni zdecydował o rozdzieleniu 125 tys. zł dla organizacji pozarządowych na zadania związane m.in. ze sportem, kulturą i ochroną zdrowia. Wsparcie otrzymało 29 zadań z 32 złożonych ofert.

W oparciu o ocenę złożonych ofert, dokonaną przez komisje konkursowe, burmistrz Bochni rozdzielił dotacje w poszczególnych dziedzinach działalności:

 • w dziedzinie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej spośród 13 złożonych ofert dofinansowanie otrzymało 12 zadań w łącznej wysokości 65 000 zł;
 • w dziedzinie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożono 11 ofert, dofinansowanie otrzymało 10 zadań na łączną kwotę 38 000 zł;
 • w dziedzinie ochrona i promocja zdrowia 2 spośród 3 złożonych ofert otrzymały dotacje w łącznej kwocie 7 500 zł;
 • w dziedzinach: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym dotacje otrzymały wszystkie złożone oferty (5) na łączną sumę 14 500 zł.

Lista dotacji:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

udzielono dotacji:

 • Stowarzyszenie FIGHTMAN – Puchar Polski Południowej ALMMA Bochnia 2021 – 8 000 zł;
 • Sportowy Klub Taneczny REGIS – XXV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Pierścień Św. Kingi – Grand Prix Polski – 5 000 zł;
 • Liga Obrony Kraju – Biuro Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie – Promocja Bochni i biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej podczas 12-godzinnego Podziemnego Biegu Sztafetowego w Kopalni Soli Bochnia – 14 000 zł;
 • Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia – Memoriałowy Bieg Majora Bacy – 11 000 zł;
 • Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia – XXIII Międzynarodowy Turniej Judo w Kopalni Soli w Bochni – 7 100 zł;
 • Sportowy Klub Taneczny REGIS – Akademia Tańca dla Seniorów – 3 500 zł;
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „AUXILIUM” – 24 Godzinny Charytatywny Bieg Górski w Bochni – 2 500 zł;
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Damy Radę” – Sport to zdrowie – I. Edycja – otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców w obszarze miejskich inwestycji w infrastrukturę sportową 4 500 zł;
 • Stowarzyszenie RESCUE TEAM BOCHNIA – Zajęcia dla dzieci i młodzieży w kierunku doskonalenia pływania oraz opanowania podstawowych elementów ratownictwa wodnego – 2 500 zł;
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Promień” – Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Bochni w strzelaniu z broni pneumatycznej w kategoriach wiekowych – 1 400 zł;
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Promień” – Międzyszkolne Zawody Strzeleckie – 2 000 zł;
 • Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu BSF, Futsal dla oldbojów – otwarte treningi w HWS w Bochni – 3 500 zł.

nie udzielono dotacji:

 • Stowarzyszenie FIGHTMAN – Polska Liga Dzieci i Młodzieży Ju-Jitsu Bochnia 2020 – powód: wyczerpanie środków finansowych dostępnych w ramach ogłoszonego konkursu.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

udzielono dotacji:

 • Stowarzyszenie Kulturalne „Bocheński Chór Kameralny” – Cykl warsztatów szkoleniowych i koncertów chóru Salt Singers z pieśniami patriotycznymi – 2 500 zł;
 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Sesja Papieska pt. „Św. Józef – w nauczaniu św. Jana Pawła II i papieża Franciszka” – 1 300 zł;
 • Fundacja Wspierania Kultury – „Młode Talenty” Ocalić od zapomnienia – „Piosenki z filmów Walta Disneya” – 4 000 zł;
 • Stowarzyszenie Kulturalne Chór „Złota Jesień” = Koncerty Chóru „Złota Jesień” – 3 270 zł;
 • Stowarzyszenie „BOCHEŃSKA DWÓJKA” – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 2 200 zł;
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Damy Radę” – Bochnia tańczy: – I. Edycja wakacyjnych, otwartych zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży – 6 300 zł;
 • Stowarzyszenie Kulturalne Klub Seniora „Sami lecz nie samotni” – Cykl spotkań okolicznościowych bocheńskich Seniorów od maja do grudnia 2021 r. – 2 700 zł;
 • Fundacja Stasioły – Cykl wydarzeń kulturalno – artystycznych III – 6 230 zł;
 • Stowarzyszenie „Szersze Horyzonty” – Lamentacje pod krzyżem – koncert z wykładem „Sztuka pasyjna na Ziemi Bocheńskiej” – 4 500 zł;
 • Stowarzyszenie „Przyjaciele Piątki” – Odkrywanie skarbów kultury UNESCO – 5 000 zł.

nie udzielono dotacji:

 • Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej – ZOMO znów na ulicach Bochni – rekonstrukcja historyczna – powód: wyczerpanie środków finansowych dostępnych w ramach ogłoszonego konkursu.

ochrona i promocja zdrowia

udzielono dotacji:

 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” im. Bł. E. Bojanowskiego – Działania na rzecz chorych i ich rodzin w zakresie opieki paliatywnej na terenie Gminy Miasta Bochnia – 5 000 zł;
 • Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Bochni – Dolina Popradu – Muszyna – 2 500 zł.

nie udzielono dotacji:

 • Stowarzyszenie Rescue Team Bochnia – Ochrona i promocja zdrowia z Rescue Team Bochnia – powód: oferta nie uzyskała minimum punktowego wymaganego regulaminem.

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

udzielono dotacji:

 • Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych – Wycieczka integracyjna osób niepełnosprawnych do Szaflar – baseny termalne – 3 000 zł;
 • Stowarzyszenie Klub Seniora „Rozalka” – Działania aktywizujące bocheńskich seniorów – 2 000 zł;
 • Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” – „Aktywny CZAS Seniora” – 5 000 zł;
 • Stowarzyszenie PROJEKT BOCHNIA – I. Rajd po zdrowie Seniorów Ziemi Bocheńskiej w Nordic Walking – 2 000 zł;
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski – Koło Powiatowe w Bochni – „Warsztaty arteterapii – integracja przez kulturę i sztukę osób niewidomych i słabowidzących” – edycja IX – 2 500 zł.

Z zarządzeniami burmistrza można zapoznać się TUTAJ i TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2023