R e k l a m a

Po pożarach w Australii. Tak wykorzystano datki ze zbiórki zorganizowanej przez strażaków OSP z Poręby Spytkowskiej

-

W rok po katastrofalnych pożarach australijskiego buszu, ambasador RP w Australii Michał Kołodziejski odwiedził zniszczone przez ogień tereny Parku Narodowego Kościuszki, by zapoznać się z pierwszymi efektami prac regeneracyjnych finansowanych ze środków otrzymanych z Polski. Prawie pół miliona złotych zebranych z inicjatywy strażaków-ochotników z Poręby Spytkowskiej, jak również środki przekazane przez Polonię w Australii, służą ratowaniu gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem, w tym odbudowie ich naturalnego środowiska zniszczonego przez ogień. Odbudowa unikalnej dla Góry Kościuszki flory i fauny to jednak proces wymagający wieloletnich wysiłków.

W rezultacie największych od dziesięcioleci pożarów buszu z przełomu 2019 i 2020 r., doszczętnie spalone zostało 33% powierzchni Parku Narodowego Kościuszki, narażając na wyginiecie wiele unikalnych i już wcześniej zagrożonych gatunków. Z inicjatywy strażaków-ochotników z Poręby Spytkowskiej (powiat brzeski) na odbudowę parku zebranych zostało 420 tys. złotych, przekazanych 13 lutego 2021 r. podczas uroczystości z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim na ręce Ambasadora Australii w Polsce Lloyda Brodricka. Dodatkowe środki na rzecz Parku wpłaciła też australijska Polonia.

W rok po tych wydarzeniach dyrekcja Parku Narodowego Kościuszki zaprosiła ambasadora Michała Kołodziejskiego do odwiedzenia terenów objętych odbudową, aby przedstawić rezultaty działań sfinansowanych z polskich środków. Oprócz samej, znaczącej kwoty udzielonego wsparcia, ogromne znaczenie dla pracowników parku miał szybki czas, w jakim fundusze znalazły się w ich dyspozycji. Aby zniszczenia nie miały charakteru bezpowrotnego, pierwsze środki naprawcze musiałby być podjęte bezzwłocznie, co umożliwiła przeprowadzona ekspresowo zbiórka, a następnie sprawne przekazanie środków za pośrednictwem australijskiej Fundacji Parków Narodowych i Dzikiej Przyrody (Foundation for National Parks and Wildlife, FNPW).

Z polskich funduszy sfinansowane są m.in.: odtworzenie siedlisk gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem: oposa drzewnicy górskiej (Mountain Pygmy Possum), nietoperza (microbat), szczura szerokozębnego (broad toothed rat) i myszy dymnej (smokey mouse); rekultywacja oraz zapobieganie erozji gleby pochłoniętych pożarem stoków górskich. Choć pierwsze niezbędne działania naprawcze zostały podjęte na czas, cały proces rozłożony jest na dziesięciolecia. Pełna odbudowa buszu będzie możliwa po wyrośnięciu nowych drzew. Tereny Parku Narodowego Kościuszki porasta górska odmiana eukaliptusa – eukaliptus śnieżny (Snow Gum Tree), który w porównaniu do innych, nizinnych podgatunków tego drzewa, nie ma zdolności regeneracyjnych po zajęciu ogniem. Do tego czasu, sytuacja zamieszkujących ten obszar zwierząt pozostaje cały czas niepewna. 

Park Narodowy Kościuszki, na którego terenie położona jest Góra Kościuszki, ma szczególne znaczenie dla Polaków i Polonii w Australii oraz pełni symboliczną rolę w historii stosunków polsko-australijskich. 181 lat temu odkrycia góry dokonał polski badacz i podróżnik Paweł Strzelecki, nazywając najwyższy na kontynencie australijskim szczyt imieniem polskiego bohatera narodowego. 

Z Parkiem Narodowym Kościuszki silne związki kulturowe mają także lokalne społeczności Aborygenów Monaro Ngarigo i Wiradjuri Wolgalu. Park ma bogatą aborygeńską i europejską historię, a poszczególne góry, postaci i ich dokonania stały się częścią dziedzictwa kulturowego i pomogły ukształtować tożsamość narodową Australii.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc