Małopolski sejmik chce przywrócenia tradycji obchodów Święta Pracy

-

Sejmik Województwa Małopolskiego wyraził oficjalne wsparcie dla inicjatywy przywrócenia tradycji obchodów Święta Pracy w dniu 1 maja 2021 roku jako Narodowego Święta Pracy w Małopolsce. Stosowna deklaracja została przegłosowana dziś z inicjatywy radnego PiS prof. Jana Tadeusza Dudy, ojca prezydenta RP.

W dokumencie zaznaczono, że sejmik „deklaruje włączenie się do obchodów tego dnia dla podkreślenia godności pracy ludzkiej i znaczenia patriotyzmu gospodarczego oraz promocji osiągnięć polskiej kultury materialnej, w szczególności tradycji dobrej pracy i regionalnej wytwórczości w Małopolsce na przestrzeni wieków, a także dla przypomnienia sylwetek wybitnych Małopolan, którzy swoimi talentami i uczciwą pracą wnieśli znaczący wkład w polski i światowy dorobek cywilizacyjny”.

„Dzień 1 maja, który w świadomości wielu Polaków pozostaje dniem upamiętniania godności pracy (wyrażanego także akcentem religijnym przez wspomnienie Św. Józefa jako patrona robotników), chcemy wykorzystać dla zogniskowania promocji działań oddolnych oraz przedsięwzięć naszego samorządu, ukierunkowanych na wzmacnianie spójności narodowej (i przez to siły naszej gospodarki), a także wyrażenia szacunku dla milionów ludzi uczciwej pracy (w tym robotników, rolników, inżynierów, przedsiębiorców, ludzi kultury, edukacji, nauki, sportu, służby zdrowia, opieki społecznej i służb mundurowych) za ich wkład w rozwój gospodarczy naszego Państwa i regionu. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do wzmocnienia społecznej świadomości, że uczciwa praca i rzetelne wypełnianie zobowiązań wobec Państwa to niezwykle ważne przejawy patriotyzmu” – czytamy w dokumencie.

„Dzień 1 maja, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy, stwarza też bardzo dobrą okazję dla skuteczniejszej promocji wielowiekowych osiągnięć polskiej kultury materialnej oraz przypomnienie takich wybitnych budowniczych polskiej gospodarki jak król Kazimierz Wielki, Stanisław Staszic czy Ignacy Łukasiewicz przez prezentację w mediach i w przestrzeni publicznej odpowiednich materiałów (w tym publikacji IPN na te tematy)” – wskazano w deklaracji.

W dokumencie podkreślono także, że Małopolska, a w szczególności Kraków ze swoimi okolicami, posiadają wielowiekową tradycję gospodarczą i społeczno-zawodową:

„Wielkość i potęga Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa nie wynikała ze zwycięstw militarnych, ale z dobrego gospodarowania i wydajnej pracy, czego wyrazem są, budzące powszechny podziw, wspaniałe zabytki. W bezpośredniej bliskości mamy od wschodu Wieliczkę i Bochnię – ośrodki górnictwa solnego, a od zachodu srebrne miasto Olkusz – ośrodek górnictwa kruszcowego. W Małopolsce tradycje dobrego gospodarowania dotyczą zarówno sfery gospodarczej, naukowej, jak i sfery społecznej. Warto wspomnieć w tym kontekście np. o Bractwie Kopackim z 1446 roku – organizacji skupiającej olkuskich gwarków, czyli średniowiecznych górników, którą można uznać według dzisiejszych kryteriów za pierwszą organizację robotniczą w Polsce, jak również o powstałej w 1410 roku Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej kontynuującej swoją działalność aż do tej pory.

Innym, dobrze znanym przykładem jest pierwsza polska Akademia założona przez króla Kazimierza Wielkiego, a odnowiona przez króla Władysława Jagiełłę, który wypełnił w ten sposób testament swojej żony – świętej Królowej Jadwigi. Są to najlepsze świadectwa różnorodności naszej tradycji dobrej pracy. Okres międzywojenny i powojenny też dają przykłady osiągnięć naukowych i gospodarczych, choćby takich jak tarnowskie Zakłady Azotowe.”

O przyjęciu deklaracji przez sejmik poinformował m.in. radny Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Nowaki, opatrując to komentarzem: „Historia zatoczyła koło”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023