Bochnia. Rada powiatu przyjęła rezolucję ws. wsparcia działań Wód Polskich

-

Rada Powiatu przyjęła przez aklamację „Rezolucję w sprawie wsparcia działań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczących realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie Powiatu Bocheńskiego”.

„Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Bocheńskiego oraz pamiętając tragiczne wydarzenia ostatnich lat, gdzie niszczycielska powódź zalała tysiące hektarów gruntów rolnych, setki domów, powodując wielomilionowe straty w mieniu prywatnym, a także komunalnym – zwracamy się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polsie RZGW w Krakowie o zintensyfikowanie realizacji zaplanowanych prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Bocheńskiego w rejonach rzek, powodujących szkody powodziowe” – czytamy w przyjętej rezolucji.

Radni zadeklarowali „zdecydowane poparcie dla prowadzonych w tym kierunku działań Wód Polskich na naszym terenie”. Zaznaczyli też:

„Doceniamy działania, mające na celu podniesienie ochrony przeciwpowodziowej w Powiecie Bocheńskim, gdzie Wody Polskie realizują prace utrzymaniowe oraz inwestycje zabezpieczające mieszkańców, ich mienie i infrastrukturę komunalną przed zniszczeniami w razie przechodzenia kolejnych wezbrań i powodzi. Jednocześnie dostrzegamy, że nakłady pieniężne na realizację przedmiotowych zadań z roku na rok są coraz wyższe.”

W dokumencie radni wyjaśnili, że zdają sobie sprawę, że „prace związane z ochroną przeciwpowodziową muszą być ściśle związane z ochroną przyrody oraz zapewniać taką organizację prac i rozwiązania techniczne, aby wypracować proekologiczne rozwiązania zgodnie z poszanowaniem środowiska naturalnego”. Ale dodają:

„Patrząc na straty szacowane w dziesiątkach milionów złotych, zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, a także możliwość wystąpienia kolejnej powodzi, musimy mieć świadomość, że naprawa zniszczonej infrastruktury i budowa dalszej, zapobiegającej skutkom wystąpienia powodzi jest konieczna i nie może dłużej czekać. Dlatego, szanując zdanie wszystkich podmiotów, które wypowiadają się w tej sprawie, również organizacji ekologicznych, prosimy o podjęcie zdecydowanych działań w celu wykonania rozpoczętych inwestycji, jak również sukcesywne zwiększanie środków i intensyfikację zaplanowanych kolejnych działań, które zminimalizują skutki powodzi.”

Tymczasem równolegle w Krakowie odbyło się spotkanie również poświęcone ochronie przeciwpowodziowej. Informację o nim umieścił na twitterze radny wojewódzki Piotr Dziurdzia:

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2022

X