Pandemia niszczy aktywność ruchową dzieci i młodzieży. Czy rząd ma plan?

-

Bardzo istotną sprawę związaną ze skutkami ubocznymi pandemii poruszyła wczoraj w sejmie reprezentująca nasz okręg wyborczy posłanka Józefa Szczurek-Żelazko (PiS). Podczas punktu dot. spraw bieżących parlamentarzystka pytała przedstawicieli ministerstwa sportu, czy resort realizuje jakieś programy, które mają powodować zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży, która przez ostatnie miesiące czas spędza głównie przed komputerem.

– Pandemia przewróciła życie wielu z nas do góry nogami. Spowodowała, że zmieniły się nawy­ki. W wielu przypadkach ta zmiana wpływa nieko­rzystnie na nasze zdrowie, a szczególnie na zdrowie dzieci i młodzieży. Bardzo często obserwujemy, że dzieci z boisk trafiają po prostu przed ekran kompu­tera, poświęcają coraz więcej czasu na pracę w po­zycji siedzącej. Bardzo niekorzystnie wpływa to na zdrowie dzieci. Efektem tego są pogarszające się wskaźniki z zakresu otyłości dzieci i młodzieży – wskazywała Józefa Szczurek-Żelazko.

– Wie­my, że można temu przeciwdziałać, uwzględniając również uwarunkowania związane z epidemią, po­wodując zwiększenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży. W związku z powyższym mam pytanie do pani minister: Czy Ministerstwo Sportu realizuje – a je­żeli tak, to jakie – programy, które mają powodować zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży? W jaki sposób te programy są realizowane? Wiemy również, że warunkiem skutecznej aktywności czy uprawiania sportu jest infrastruktura sportowa. Wiele samorzą­dów narzeka na to, że nie ma możliwości poprawy sytuacji czy inwestowania w infrastrukturę sporto­wą, więc też drugie pytanie: Na ile rząd, Minister­stwo Sportu wspiera samorządy w realizacji różnego rodzaju projektów inwestycyjnych, które mają wpływ na możliwość uprawiania sportu przez dzieci i mło­dzież, jak również na ile wspiera kluby sportowe czy kluby szkolne w tym kierunku, aby tę aktywizację sportową dzieci i młodzieży podtrzymy­wać?

Na pytania odpowiadała sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu Anna Krupka. Była przygotowana, bo odpowiedzi niemal w całości odczytała z kartki.

– Odpowiadając na pytanie pani poseł, pragnę poinformować, że Ministerstwo Sportu oczywiście od wielu lat wspiera szeroko rozumianą aktywizację Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży. Działamy odpowiedzialnie społecznie, wspieramy działania aktywizujące mieszkańców całej Polski, realizowane
systemowo programy docierają do wszystkich województw, do wszystkich powiatów oraz 92% gmin. To jest chociażby program SKS – Szkolny Klub Sportowy. Tworzymy stabilne warunki dla rozwoju sportu w klubach, gdzie najczęściej rodzą się sportowe talenty. W 2020 r. budżet na sport powszechny był rekordowy. Nakłady na sport dzieci i młodzieży oraz szeroko pojętą aktywizację Polaków wzrosły w 2020 r. w stosunku do 2015 r. o 141 punktów procentowych. W 2015 r. na ten cel przeznaczono 117 mln zł, a w 2020 r. – już 282 mln zł. W 2021 r. budżet wynosi 272 mln zł –
wyliczała Anna Krupka.

Przedstawicielka ministerstwa sportu podkreśliła też: – W roku ubiegłym w związku z dramatyczną sytuacją organizacji sportowych związaną epidemią COVID-19 zareagowano natychmiastowo, angażując dodatkowe środki na realizację programu bezpośredniego wsparcia działalności klubów sportowych, programu „Klub”, co umożliwiło dofinansowanie ponad 4900 klubów sportowych z całego kraju.

Anna Krupka zapewniła:

– W roku bieżącym kontynuowane będą działania aktywizacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, realizowane w ramach cieszących się dużym zainteresowaniem programów: „Szkolny klub sportowy”, „Klub”, „Sport wszystkich dzieci”, „Umiem pływać”, zajęcia sportowe dla uczniów, certyfikacja szkółek piłkarskich, „Sportowe wakacje+”. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja epidemiczna może ulec pogorszeniu, i dlatego też wzorem roku ubiegłego dostosowano zapisy programowe do okoliczności potencjalnych ograniczeń realizacyjnych.

Wiceminister dodała również: – W tym roku ponownie uruchomimy program „Sportowe wakacje+”, którego budżet będzie trzykrotnie wyższy niż zeszłoroczny, mianowicie – 30 mln zł. Ten program ogłosimy w marcu.

Odnosząc się do pytania o infrastrukturę sportową, o działania wspierające samorządy w dostosowaniu infrastruktury sportowej, Anna Krupka zapewniła, że „Ministerstwo Sportu wspiera rozwój bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury sportowej, ponieważ jest ona niezbędna do funkcjonowania sportu w Polsce, zarówno powszechnego, uprawianego amatorsko, w tym w dużej mierze przez dzieci i młodzież, jak i wyczynowego”.

– Dzięki inwestycjom w ogólnodostępne obiekty dbamy o rozwój sportowych młodych talentów oraz aktywizujemy społeczeństwo. Celem naszych działań jest równomierny rozwój infrastruktury sportowej na terenie całego kraju i trafianie ze wsparciem tam,
gdzie jest ono potrzebne. Skalę działania ministerstwa pozwala zobrazować fakt, iż od 2016 r. do chwili obecnej wsparto budowę, modernizację i remonty ponad 6,5 tys. obiektów sportowych, przeznaczając na ten cel ponad 2700 mln zł. (Dzwonek) W roku 2021 ministerstwo dysponuje rekordowym budżetem, w wysokości 567 mln zł, większym od zeszłorocznego o ponad 50 mln zł –
zakończyła swoją odpowiedź Anna Krupka.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2021

X