Bochnia. Bursa szkolna ma zostać przeniesiona na ul. Stasiaka

-

Bocheńska Bursa Szkolna najprawdopodobniej zmieni swoją siedzibę. Uchwałę intencyjną w tej sprawie podjęła wczoraj Rada Powiatu.

Bursa Szkolna im. Polski Niepodległej w Bochni mieści się obecnie w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 67, dzieląc go z inną placówką, tj. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Obecnie głównym zarządcą budynku jest dyrekcja SOSW, a bursa korzysta z budynku na podstawie umowy użyczenia, zajmując na II piętrze 5 pokoi mieszkalnych dla młodzieży (21 miejsc) i 1 pokój dla wychowawcy oraz zaplecze socjalne.

Władze powiatu chcą przenieść bursę do budynku przy ul. Stasiaka 8. Miałaby tam funkcjonować od 31 sierpnia.

To kontynuacja działań mających na celu racjonalizację kosztów oraz wykorzystania bazy lokalowej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.

Po podjęciu przez Rade Powiatu uchwały intencyjnej i uzyskaniu w tym zakresie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty zostanie opracowany i przedłożony Radzie Powiatu projekt ostatecznej uchwały w tej sprawie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023