Jubileusz 25-lecia WTZ w Proszówkach – ZDJĘCIA

-

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Proszówkach świętowały wczoraj 25-lecie swojej działalności. Huczne uroczystości zastąpiła msza święta w kościele parafialnym w Proszówkach, której przewodniczył ks. Stanisław Kania, proboszcz miejscowej parafii.

Po zakończonej mszy św. głos zabrał Edward Firek, kierownik WTZ Proszówki, który podsumował minione 25 lat działalności WTZ. Kapituła statuetki AMICUS HOMINIS nagradza corocznie osoby zaangażowane w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Laureatami statuetki w tym roku zostali ks. Stanisław Kania oraz Henryk Zdebski.

Następnie głos zabrał poseł Stanisław Bukowiec, który złożył życzenia uczestnikom, rodzicom, kadrze, kierownictwu placówki i władzom stowarzyszenia oraz wręczył pamiątkowy upominek dla WTZ w Proszówkach.

Życzenia i gratulacje kierownikowi WTZ w Proszówkach Edwardowi Firkowi oraz prezesowi Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Specjalnej Troski „AMICUS HOMINIS” Adamowi Wyszkowskiemu złożyli starosta bocheński Adam Korta oraz wicestarosta Ryszard Drożdżak.

Dzięki szczególnej aktywności Stowarzyszenia oraz pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. To dzięki waszej wytężonej pracy wielu podopiecznych nabyło umiejętności niezbędne do codziennego funkcjonowania – gratulował podczas uroczystości starosta bocheński Adam Korta.

Ponadto Piotr Dziurdzia, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, wręczył pamiątkowe wyróżnienia dla pracowników WTZ o najdłuższym stażu pracy. Wyróżnienia te otrzymali Edward Firek, Adam Wyszkowski, Małgorzata Prokopowicz i Zosia Dziurdzia.

Okolicznościowy list gratulacyjny oraz upominki dla uczestników przekazał burmistrz Bochni Stefan Kolawiński. Na zakończenie głos zabrał Marek Bzdek, wójt gminy Bochnia – czyli gminy, na terenie której WTZ ma swoją siedzibę – życząc następnego okrągłego jubileuszu.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w uroczystości 25-lecia działalności WTZ m.in. wicestaroście bocheńskiemu Ryszardowi Drożdżakowi oraz dyrektor PCPR Elżbiecie Paczyńskiej i wszystkim obecnym. Uczestnicy, opiekunowie, kadra WTZ pragną serdecznie podziękować wszystkim Przyjaciołom WTZ-u, którzy przez lata wspierali i nadal wspierają placówkę, a szczególnie w okresach trudnych dla Warsztatu jak chociażby powódź w 2010 r., czy też w działaniach zmierzających do zapewnienia lokalu do prowadzenia rewalidacji w Proszówkach. Dziękujemy całym sercem, że byliście przez minione 25 lat z nami – mówi Edward Firek, kierownik WTZ Proszówki.


Pomysł utworzenia Warsztatu zrodził się już w początkach lat 90. XX wieku. Na potrzeby nowo tworzonej placówki Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów udostępniła swoje pomieszczenia w Proszówkach. 28 lutego 1996 r. wsparciem objęto 20 podopiecznych z terenu miasta Bochnia, Brzesko, Nowy Wiśnicz oraz okolicznych gmin.

W związku z likwidacją Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów od początku 2018 r., Warsztat prowadzony jest w tym samym miejscu przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Specjalnej Troski Amicus Hominis. Aktualnie w zajęciach uczestniczy 45 osób niepełnosprawnych, którym istniejące dysfunkcje uniemożliwiają pełną samodzielność społeczną oraz podjęcie pracy zawodowej.

W wyniku prowadzonej terapii zajęciowej podopieczni tworzą prace artystyczne, które prezentowane są podczas prowadzonych aukcji, wystaw i przeglądów artystycznych. Dochód z ewentualnej sprzedaży przeznaczany jest na cele wyłącznie rehabilitacyjne. Koszty działania Warsztatu pokrywa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Starostwo Powiatowe w Bochni.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

lipiec, 2022

X