R e k l a m a

Bochnia. Miliony złotych na termomodernizację szkół. Na początek „Dwójka” przy Plantach

-

Bochnia rozpoczyna realizację wartego 12 mln złotych projektu, w ramach którego termomodernizacji zostaną poddane cztery budynki oświatowe. W pierwszej kolejności remont przeprowadzony zostanie w zlokalizowanej przy Plantach Szkole Podstawowej nr 2. Dziś burmistrz Stefan Kolawiński podpisał umowę z wykonawcą.

W ramach tego zadania w SP Nr 2 zostaną wykonane:

– wymiana okien zewnętrznych, wymiana luksferów, ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i ścian zewnętrznych przy gruncie, ocieplenie stropodachu wentylowanego i stropodachu niewentylowanego, modernizacja instalacji C.O. wraz z wymianą kotła na nowy kocioł kondensacyjny. Efektem będzie oszczędność zapotrzebowania na energię o 74,69 proc.

W przetargu na realizację tej inwestycji wystartowało aż 11 podmiotów. Wygrała firma MS Usługi Inżynierskie z Krakowa, która wykona prace za kwotę 2,4 mln zł brutto. Powinny się one zakończyć do połowy grudnia bieżącego roku.

W ramach dofinansowanego z unijnych funduszy projektu, Bochnia ma zmodernizować jeszcze 3 inne obiekty użyteczności publicznej:

  • Przedszkole nr 1 – ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, ściany przy gruncie, wymiana okien. Oszczędność zapotrzebowania na energię – 61,74 %,
  • Szkoła Podstawowa nr 5 – wymiana okien, drzwi zewn. stalowych, ocieplenie ścian zewn., cokołu oraz ścian zewn. przy gruncie, ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Oszczędność zapotrzebowania na energię – 65,24 %,
  • Szkoła Podstawowa nr 7 – ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewent., ocieplenie ścian zewn., cokołu i ścian zewn. przy gruncie, wymiana okien. Oszczędność zapotrzebowania na energię – 46,14 %,

Całkowita wartość projektu to 12,3 mln zł, Bochnia otrzyma na te inwestycje 6,6 mln zł dofinansowania z UE. Kolejne etapy będą realizowane po wyłonieniu wykonawców w następnych przetargach – wszystkie prace powinny się zakończyć do sierpnia 2022.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia