R e k l a m a

RMF twierdzi, że w bocheńskiej straży pożarnej wykorzystywano sprzęt do celów prywatnych

-

RMF FM poinformował w piątek o nieprawidłowościach do jakich miało dojść w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Stacja twierdzi, że strażacki sprzęt był wykorzystywany do celów prywatnych, doszło do fałszowania dokumentów, komendant miał pobierać pieniądze za użyczanie podnośnika, a sprawą zajmuje się tarnowska prokuratura. Komenda powiatowa PSP w Bochni zaprzecza i rozważa możliwość wniesienia pozwu przeciwko stacji radiowej.

Z informacji podanej przez stację RMF FM wynika, że chodzi głównie o używanie podnośnika SHD 25, wykorzystywanego zwykle w celach ratowniczo-gaśniczych, do przycinania i pielęgnacji zieleni na prywatnych posesjach.

– „Według naszych informacji, pieniądze za to miał zbierać sam komendant. Miano również fałszować dokumenty związane z użytkowaniem tego sprzętu” – poinformował RMF FM na swojej stronie internetowej.

Stacja podała, że kontrole w tej sprawie przeprowadziła Wojewódzka Państwowa Straż Pożarna. Cytowany rzecznik komendy Sebastian Woźniak przekazał, że kontrola przeprowadzona w lipcu 2020 roku wykazała pewne nieprawidłowości. Wśród nich były m.in. alarmowanie jednostek OSP wyłącznie telefonicznie bez użycia systemu selektywnego alarmowania, przypadki niezasadnego dysponowania podnośnika (do usuwania drzew lub ich części, co było w kompetencji innych podmiotów, a potraktowano to jako działania ratownicze). Stwierdzono również dwukrotne zawnioskowanie do sąsiedniej PSP w Brzesku o zadysponowanie podnośnika SHD 25 (bocheńska jednostka dysponuje tylko jednym takim podnośnikiem).

Jak poinformował stację rzecznik wojewódzkiej komendy Sebastian Woźniak, po kontroli sformułowano zalecenia pokontrolne, w których m.in. zobowiązano komendanta powiatowego PSP w Bochni do wykorzystywania podnośnika SHD 25 wyłącznie do zwalczania zagrożeń i działań wynikających z ustawowych zadań jednostek ochrony przeciwpożarowej. Poza tym małopolski komendant wojewódzki PSP wezwał komendanta powiatowego PSP w Bochni na rozmowę dyscyplinującą.

Sebastian Woźniak podkreślił, że kontrola nie stwierdziła używania podnośnika do prywatnych celów, czy brania za to pieniędzy. RMF FM podtrzymuje jednak, że według ich informacji „za udostępnienie podnośnika pieniądze pobierał sam komendant bocheńskiej straży Robert Cieśla”, a ponadto miało dochodzić do fałszowania dokumentów.

Poza przedstawieniem wyników kontroli wojewódzka komenda nie podjęła żadnych dodatkowych działań.

Według informacji podanych przez RMF po anonimowym zgłoszeniu sprawą zajmuje się teraz Prokuratura Rejonowa w Tarnowie.

W rozmowie z RMF FM komendant Robert Cieśla stanowczo zaprzeczył jakoby miało dojść do używania podnośnika nie w celach ratowniczych.

Po publikacji RMF FM komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni Robert Cieśla wydał oświadczenie, w którym poinformował, że „przekazane (przez stację RMF FM) informacje są nierzetelne a ponadto noszą znamiona oszczerstw, pomówień oraz zawierają wiele przeinaczeń i nieprawidłowości”.

Komendant Robert Cieśla wylicza:

  • „Nieprawdą jest informacja, że za udostępnienie podnośnika do usunięcia drzew, konarów lub gałęzi komendant powiatowy PSP w Bochni pobierał pieniądze”;
  • „Nieprawdą jest, że podnośnik hydrauliczny był wykorzystywany do celów prywatnych poza jakąkolwiek ewidencją”;
  • „Nieprawdą jest przekazana informacja o fałszowaniu dokumentacji służbowej. Kontrola nie wykazała żadnego takiego przypadku”;
  • „Nieprawdą jest, że specjalistyczny sprzęt, w tym podnośnik hydrauliczny był wykorzystywany m.in. do przycinania i pielęgnacji zieleni na prywatnych posesjach bez stwierdzonego zagrożenia zdrowia, życia lub mienia”.

W oświadczeniu przyznano natomiast, że prawdziwe są następujące informacje:

  • o dysponowaniu podnośnika z brzeskiej komendy,
  • kontroli przeprowadzonej przez wojewódzką komendę (dotyczyła spraw operacyjnych, w tym zasadności dysponowania podnośnika),
  • kontrola wykazała „pewne nieprawidłowości, które w toku służby zostały usunięte”.

Oświadczenie kończy się stwierdzeniem o możliwych krokach prawnych przeciwko stacji RMF FM: – W związku z nieprawdziwymi informacjami i nieuzasadnionymi sugestiami zawartymi w powyższym artykule oraz nieprawdziwymi informacjami przekazanymi w audycji nadanej przez stację RMF FM 5 marca 2021 r. Komenda Powiatowa PSP w Bochni rozważy możliwość skorzystania z przysługujących jej środków ochrony prawnej ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego włącznie – przekazał mł. bryg. Robert Cieśla, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia