Bochnia. Ponad 834 tys. zł w siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego

-

W siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2022 r. do rozdysponowania przez Mieszkańców będzie 834 089,36 zł, z czego 700 tys. zł przeznaczone jest na projekty osiedlowe, po 50 tys. zł na każde z 14 osiedli. 134 089,36 zł stanowi pula środków na realizację projektów ogólnomiejskich.

Wprawdzie wnioski Mieszkańców przyjmowane będą dopiero za 2 miesiące, ale już teraz warto zastanowić się nad tym jakich inwestycji lub inicjatyw brakuje w mieście lub na danym osiedlu.

W tym roku procedura zgłaszania projektów w ramach BO rozpocznie się w poniedziałek 10 maja i potrwa aż do 15 czerwca br.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez panującą pandemię koronawirusa wnioski będzie można złożyć:

  • osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta wrzucając dokument do urny.
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres Urzędu (Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia), decyduje data wpływu do Urzędu.
  • posiadacze profilu zaufanego będą mogli skorzystać z platformy ePUAP. Aby przesłać wniosek tą drogą należy:
  1. Wejść na epuap.gov.pl.
  2. Zalogować się.
  3. Wypełnić formularz pisma ogólnego i dołączyć do niego załącznik w postaci elektronicznej wersji formularza zgłaszania projektu wraz z zeskanowaną listą poparcia projektu.
  4. Podpisać wniosek profilem zaufanym.
  5. Wysłać wniosek online.

Osoby, które zgłoszą swoje propozycje zadań będą mogły w dniach od 10 maja do 1 czerwca liczyć na bezpłatną pomoc pracowników Urzędu Miasta Bochnia w zakresie swoich projektów.

Urzędnicy udzielać będą pomocy telefonicznej oraz drogą mailową dla tych, którzy swoje zapytanie prześlą na adres [email protected]

Po weryfikacji zaprezentowana zostanie ostateczna lista projektów, które spełnią wszelkie wymogi regulaminu.

Zasady zgłaszania projektów do BO: projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bochni. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty określonej na realizację zadań. Zgłaszany projekt musi być zgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia. Każdy projekt osiedlowy musi uzyskać poparcie 2 mieszkańców osiedla. Natomiast projekt ogólnomiejski musi być potwierdzony poparciem co najmniej 25 mieszkańców miasta.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

lipiec, 2022

X