Architekt Adam Kobiela: „Obecna forma Rynku zawiera wiele błędów w zakresie estetyki i funkcjonalności”

-

Znany bocheński architekt Adam Kobiela przesłał do naszej redakcji oświadczenie, w którym zwraca uwagę, że „obecna forma Rynku zawiera wiele błędów w zakresie estetyki i funkcjonalności”. Jego zdaniem należy „pilnie przeanalizować krytyczne uwagi mieszkańców i próbować naprawić to co na obecnym etapie prac możliwe jest do naprawy”.

OŚWIADCZENIE

W związku z dyskusją medialną na temat rewitalizacji bocheńskiego Rynku informuję wszystkich zainteresowanych estetyką i funkcjonalnością naszego miasta, że w początkowym stadium uzgadniania założeń do projektu rewitalizacji Miasta Bochni brałem udział w zespole doradczym. Moje porady dotyczyły przywrócenia historycznej formy Rynku – takiej jaka przetrwała od średniowiecza do czasów przebudowy w latach 1962 -1964.  

Z urzędu Miasta dostałem jednoznaczną propozycję abym wyłączył się z prac komisji opiniującej, ponieważ w tamtym czasie prowadziłem badania architektoniczne budynku Zamku Żupnego i mogę się spotkać z zarzutem, że nie powinienem się wypowiadać we wszystkich sprawach historycznych Bochni. Wobec powyższego złożyłem rezygnację z udziału w pracach komisji doradczej. To, co się działo w ramach projektu nie było ze mną konsultowane.

Nie wiem czy powstała ostateczna wersja wizualizacji komputerowej Rynku, która winna stanowić integralną część dokumentacji budowlanej. W lokalnych mediach zamieszczono jedynie koncepcję widokową, która ma niewiele wspólnego z efektem, który możemy oglądać w rzeczywistości. A przecież chodziło o zapewnienie na najbliższe dziesiątki lat najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego centrum Bochni.

Nie wiem kto pełni funkcje nadzoru architektonicznego nad prowadzonymi robotami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna to być osoba posiadającą uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń i posiadająca stosowne dokumenty potwierdzające doświadczenie w nadzorowaniu prac na  obiektach zabytkowych, jakim niewątpliwie jest Rynek bocheński. Należy ujawnić kto tę funkcję pełni i pod jej adresem składać zapytania i wątpliwości. Moim zdaniem obecna forma Rynku zawiera wiele błędów w zakresie estetyki i funkcjonalności (np. bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych). Należy pilnie przeanalizować krytyczne uwagi mieszkańców i próbować naprawić to co na obecnym etapie prac możliwe jest do naprawy.

Z poważaniem 
Adam Kobiela 

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023