R e k l a m a

Powiat wydłużył nabór na dotacje dla organizacji pozarządowych

-

Do 30 kwietnia, a nie 31 marca – jak pierwotnie zakładano – można składać oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki na 2021 r. Na dofinansowanie tych inicjatyw przeznaczono blisko 100 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Bochni podjął taką decyzję kierując się obawami o realność realizacji tych zadań w miesiącach wiosennych, biorąc pod uwagę wzrastającą falę epidemiczną.

Dążyć będziemy do tego, żeby tegoroczne konkursy rozstrzygnąć, bo jest to ważna forma wsparcia organizacji pozarządowych z terenu powiatu. Przesunięcie terminu zgłaszania ofert da nam więcej czasu na elastyczne reagowanie wobec występujących zagrożeń – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

W tym roku na realizację zadań z zakresu kultury zostanie przeznaczona kwota w wysokości 65 tys. zł. 8 tys. zł zostanie rozdysponowane w konkursie na zadania z zakresu turystyki. Na zadania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono 25 tys. zł.

Formularze oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań, zasad przyznawania dotacji, terminów oraz wymagań formalnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Starostwa Powiatowego w Bochni (link TUTAJ).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia