R e k l a m a

Rośnie hala sportowa w Łapczycy. „Szkoła pęka”? Jest ekspertyza – ZDJĘCIA

-

Przy kompleksie oświatowym w Łapczycy (działa tu szkoła podstawowa i gimnazjum) powstaje pełnowymiarowa sala sportowa. Sztandarowa inwestycja gminy Bochnia powoli zaczyna nabierać kształtów. Równolegle z pracami budowlanymi przeprowadzono ekspertyzę, która miała odpowiedzieć na pytanie, czy realizowana inwestycja oddziałuje negatywnie na budynek szkoły.

Budowa ruszyła w wakacje zeszłego roku, a prowadzone prace ziemne zbiegły się z jesienną kampanią wyborczą. Zapewne także dlatego sprawa pęknięć na tynkach wewnątrz budynku – choć pojawiły się one tam dużo wcześniej – wzbudziła akurat wtedy sporo emocji.

Władze gminy zleciły ekspertyzę. Zbadano stan techniczny szkoły ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń powstałych na dylatacji konstrukcyjnej pomiędzy przewiązką, a budynkiem szkoły podstawowej i gimnazjum. Pomiary kontrolne wykonano w listopadzie zeszłego roku, a niedawno opracowanie dotarło do urzędu.

Co wynika z ekspertyzy?

Najważniejszy wniosek:

„Budynek gimnazjum oraz budynek łącznika znajduje się obecnie w dostatecznym stanie technicznym i nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników obiektu. Budynek może być w dalszym ciągu użytkowany”.

Z dokumentu wynika, że widoczne obecnie pęknięcia powstały dlatego, że wzniesione przed laty budynki „pracują” na gruncie, a przewidziana wówczas w projekcie budowlanym dylatacja pomiędzy budynkiem gimnazjum a przewiązką, została wykonana niepoprawnie i nie do końca zgodnie z projektem.

Przy okazji zwrócono uwagę, że „istotne znaczenie dla zachowania budynku może posiadać palisada wzdłuż południowej elewacji gimnazjum. Palisada ta stabilizowała zachowanie gruntu, lecz mogła doprowadzić do zatrzymania spływającej wzdłuż stoku wody gruntowej”. A to, ze względu, na warunki geologiczne, ma w tym miejscu bardzo duże znaczenie (bez właściwego drenażu może uplastycznić podłoże).

Podkreślono jednak: „budynek gimnazjum nie odkształca się w sposób nadmierny”.

Budowa hali sportowej

W ekspertyzie stwierdzono, że prowadzona budowa hali sportowej ma znaczący wpływ na istniejące budynki. „Skala tych oddziaływań winna być określona na podstawie prowadzonego w dalszym ciągu monitoringu konstrukcji budynku” – zaznaczono.

Podkreślono też, że planując budowę sali sportowej zaprojektowano system palowania, który „ma na celu chronić przed zmianami istniejące warunki wodno-gruntowe pod istniejącym budynkiem gimnazjum”.

Konkluzja

Lektura dokumentu pozwala wysnuć następujący wniosek: obecne pęknięcia w budynku szkoły nie są skutkiem prac przy wznoszeniu sali gimnastycznej. Jest to jednak inwestycja prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie i na tyle duża, że z pewnością może oddziaływać na istniejący kompleks oświatowy. Czy tak się dzieje, i w jakim stopniu, pozwolą ocenić dalsze obserwacje.

No i najważniejsze: budynki są obecnie w dostatecznym stanie technicznym i nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia