R e k l a m a

Bochnia. Koalicja Obywatelska proponuje dwie uchwały, które pomogą przedsiębiorcom

-

Zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i zwolnienia od podatku od nieruchomości – to pomysły przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej na pomoc przedsiębiorcom działającym w Bochni. We wtorek inicjatorzy poinformowali o rozpoczęciu działań, które mają skutkować wprowadzeniem projektów uchwał w tych sprawach do porządku obrad Rady Miasta Bochnia.

Podczas briefingu prasowego zorganizowanego na bocheńskim Rynku przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej poinformowali o utworzeniu komitetu pn. „Koalicja Obywatelska na rzecz lokalnych przedsiębiorców” w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Miasta Bochnia dwóch uchwał, które mają pomóc bocheńskim przedsiębiorcom.

Dwie uchwały

Są takie czasy, kiedy Bochnia żyje w zasobności lokalnych bocheńskich przedsiębiorców. Mieszkańcy Bochni dzięki przedsiębiorcom mają utrzymane miejsca pracy, mają nowe miejsca pracy, natomiast miasto żyje z podatków pobieranych od tych przedsiębiorców. Dzięki tym podatkom może finansować remont placówek oświatowych, budować nowe przedszkola, dokonywać inwestycji na terenie miasta. Ale są też trudne czasy jak dzisiejsza pandemia, która powoduje wiele bolączek dla lokalnych przedsiębiorców. Niektóre grupy przedsiębiorców zmuszone są ustawą covidowską do zamknięcia swojej działalności bądź działalność mają ograniczoną. Dlatego zdecydowaliśmy się jako Koalicja Obywatelska przedstawić dwa projekty uchwał, które wynikają z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – powiedział Krzysztof Nowak, radny województwa małopolskiego i jednocześnie przewodniczący Platformy Obywatelskiej w powiecie bocheńskim.

Uchwały dotyczą:

  • zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Bochnia i zwrotu określonej części opłaty;
  • w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (chodzi o zwolnienie za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. dla firm działających m.in. w branży gastronomicznej, artystycznej, rozrywkowej, sportowej, rekreacyjnej, hotelarskiej, fryzjerskiej, kosmetycznej, czy prowadzących salony tatuażu i piercingu).

Potrzeba min. 300 podpisów

Poinformowano, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bochnia z 27 września 2018 r. obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Gminie Miasta Bochnia przysługuje grupie mieszkańców w liczbie nie mniejszej niż 300 osób, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miasta Bochnia. Komitet ma 45 dni od daty jego zawiązania na przedłożenie do Urzędu Miasta stosownych projektów uchwał wraz z listą poparcia projektu uchwały.

Dzisiaj pragniemy poinformować przewodniczącego Rady Miasta Bochnia, że Koalicja Obywatelska stworzyła komitet „Koalicja Obywatelska na rzecz lokalnych przedsiębiorców”, który wdroży odpowiednie procedury, aby wspomniane uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane – powiedział Wojciech Pietras, pełnomocnik komitetu.

„To nie są duże kwoty”

Miasto straci jeszcze więcej, gdy te firmy zbankrutują i przestaną istnieć, bo wtedy w ogóle nie będzie płatników podatków. Ciężko uznać te pieniądze, z których miasto zwolni przedsiębiorców, za pieniądze stracone. Uważam, że będą to pieniądze dobrze zainwestowane w ich rozwój i możliwość przetrwania w tak trudnej sytuacji – zwrócił uwagę Wojciech Pietras.

Roczny koszt koncesji alkoholowej dla jednej restauracji to ok. 3-4 tys. zł. Jeżeli zwolnieniu zostanie poddanych 20-30 restauracji to jest łatwy rachunek, że nie będzie to wielka kwota dla miasta w porównaniu z budżetem. Natomiast dla przedsiębiorców w tak trudnej sytuacji liczy się każda złotówka – przyznał Wojciech Pietras.

To nie są duże kwoty, ale chodzi o symboliczne zachowanie ze strony burmistrza, radnych. W zakresie podatku od nieruchomości są to pewnie większe kwoty, ale to jest nasz obowiązek jako polityków, żeby pomagać przedsiębiorcom w trudnych czasach związanych z pandemią – dodał Krzysztof Nowak.

Apel o działanie ponad podziałami

Procedura może trochę potrwać, dlatego pojawił się apel do samorządowców o działania niezależne od przedstawionej opinii.

Apelujemy do pana burmistrza i do radnych miasta Bochnia, żeby pomimo rozpoczęcia przez nas inicjatywy uchwałodawczej (…) nie czekali na to kiedy zbierzemy podpisy, ale żeby te projekty uchwał natychmiast znalazły się na obradach Rady Miasta, były procedowane i przegłosowane ponad podziałami. Przedsiębiorcy nie mogą czekać na pomoc zbyt długo, jesteśmy winni im naszą pomoc – zaapelował Krzysztof Nowak.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc