R e k l a m a

35 tys. zł dla NGO na organizację eventów na zrewitalizowanych terenach Bochni

-

Burmistrz Bochni ogłosił piąty już otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Tym razem organizacje zapraszane są do składania ofert w dziedzinie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” na realizację zadań, polegających na organizacji na zrewitalizowanych terenach miasta (tężnia przy Plantach Salinarnych, Rynek, tzw. Poczekalnia, ciągi piesze przy ul. Solnej i ul. Sutoris) w miesiącach czerwiec – sierpień br. sobotnich wydarzeń kulturalnych.

Wydarzenia mogą być w formie np. cyklu różnorodnych mikro-eventów artystycznych lub pojedynczych koncertów, występów, pokazów, wystaw, warsztatów artystycznych, konkursów, zajęć i atrakcji dla różnych grup wiekowych.

Na dofinansowanie zadań przeznaczono 35 tys. zł. Wykonanie wybranych w ramach konkursu zadań zlecane będzie w formie powierzenia realizacji wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie kosztów w całości (nie jest wymagany wkład własny).

Oferty realizacji zadań w ramach powyższego konkursu należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia do 13 maja br. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zasady i tryb konkursu oraz rodzaje zadań przewidzianych do realizacji określa Regulamin konkursu, będący załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 109/21 z 21 kwietnia 2021 r. (link TUTAJ).

Wzór oferty o dofinansowanie został zamieszczony na stronie internetowej www.bochnia.eu w dziale Mieszkaniec w zakładce Organizacje pozarządowe/Dokumenty do pobrania (bezpośredni link TUTAJ).

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Marek Maciuszek – pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, tel. 14 614 91 82, e-mail: [email protected].

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia