R e k l a m a

Stypendia dla uczniów powiązane z oceną z religii. Krzysztof Nowak: „My już nie żyjemy w państwie świeckim”

-

Biuro prawne wojewody będzie musiało wydać opinię, czy powiązanie stypendium dla zdolnych uczniów z oceną z religii jest zgodne z konstytucją – informuje „Gazeta Wyborcza”. O kontrolę wystąpił Krzysztof Nowak, radny sejmiku z klubu Koalicji Obywatelskiej, szef PO w powiecie bocheńskim.

W zeszłym tygodniu sejmik województwa małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przemianowania „Regionalnego Programu Stypendialnego” na „Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji” i przyjęli nowy regulamin przyznawania stypendiów. Jak zauważa Krzysztof Nowak, wskazano w nim, iż przez średnią ocen z przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego należy rozumieć średnią ocen wyliczaną w oparciu o oceny z przedmiotów obowiązkowych oraz o oceny z nieobowiązkowych religii/etyki.

Radny w oficjalnym piśmie do wojewody małopolskiego zwraca uwagę:

„Mając na uwadze fakt, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół religia lub etyka nie są zaliczane do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, to tym samym zapis w regulaminie o zaliczeniu ich do średniej ocen spowoduje, że część uczniów, która nie uczęszczała na zajęcia z religii lub etyki postawiona będzie w sytuacji mniej korzystnej, niż ci uczniowie, którzy na takie zajęcia uczęszczali i mają z tych przedmiotów na przykład ocenę celującą. Wobec powyższego, uchwała (…) jest w mojej ocenie niezgodna z art. 7 i art. 32 Konstytucji RP, które stanowią, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, oraz że wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”.

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Krzysztof Nowak stwierdza, że „my już nie żyjemy w państwie świeckim, tylko religijnym”. – Obawiam się, że zaraz religia stanie się w szkole przedmiotem obowiązkowym. Dopóki jednak tak nie jest, wiązanie stypendium dla zdolnych uczniów z oceną z tego przedmiotu jest niezgodne z konstytucją dodaje.

Radny zwraca uwagę, że wojewoda małopolski ma teraz obowiązek skontrolować czy regulamin jest zgodny prawem. – Przed Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą prawdziwy egzamin. Czy stanie po stronie prawa i podejdzie do sprawy merytorycznie, czy też zwyciężą racje polityczne? – napisał na Twitterze Krzysztof Nowak.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc