Rusza nabór do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Bochni

-

W poniedziałek 10 maja ruszy nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2022 r. W tej edycji do rozdysponowania będzie 834 089,36 zł, z czego 700 tys. zł przeznaczone jest na projekty osiedlowe, po 50 tys. zł na każde z 14 osiedli. 134 089,36 zł stanowi pula środków na realizację projektów ogólnomiejskich.

W tym roku okres zgłaszania projektów rozpocznie się 10 maja i potrwa do 15 czerwca.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu panującej pandemii koronawirusa wnioski będzie można złożyć:

  • osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta wrzucając dokument do urny;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres Urzędu (Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia), decyduje data wpływu do Urzędu;
  • posiadacze profilu zaufanego będą mogli skorzystać z platformy ePUAP. Aby przesłać wniosek tą drogą należy: 1. Wejść na epuap.gov.pl. | 2. Zalogować się. | 3. Wypełnić formularz pisma ogólnego i dołączyć do niego załącznik w postaci elektronicznej wersji formularza zgłaszania projektu wraz z zeskanowaną listą poparcia projektu. | 4. Podpisać wniosek profilem zaufanym. | 5. Wysłać wniosek online.

Osoby, które zgłoszą swoje propozycje zadań będą mogły od 10 maja do 1 czerwca liczyć na bezpłatną pomoc pracowników Urzędu Miasta Bochnia w zakresie swoich projektów. Urzędnicy udzielać będą pomocy telefonicznej (wykaz telefonów do wydziałów UM – TUTAJ) oraz drogą e-mailową dla tych, którzy swoje zapytanie prześlą na adres [email protected] Po weryfikacji zaprezentowana zostanie ostateczna lista projektów, które spełnią wszelkie wymogi regulaminu.

Główne zasady zgłaszania projektów do BO:

  1. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bochni.
  2. Zgłaszanym projektem może być inicjatywa określająca zadanie, które mieści się w katalogu zadań własnych miasta i znajdować się na terenie stanowiącym własność miasta.
  3. Zadanie wynikające ze złożonego projektu powinno być możliwe do realizacji w ciągu jednego roku.
  4. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty określonej na realizację zadań.
  5. Każdy projekt musi uzyskać poparcie 2 mieszkańców osiedla (w przypadku projektów osiedlowych) lub 25 mieszkańców miasta (w przypadku zadań ogólnomiejskich).

REGULAMIN BO
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU
LISTA POPARCIA

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

CO? GDZIE? KIEDY?

czerwiec, 2021

X