R e k l a m a

Spore zainteresowanie świadczeniami Mama 4 plus w Małopolsce

-

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające z programu Mama 4 plus. W Małopolsce 3,5 tys. osób złożyło wniosek o to świadczenie. Największe zainteresowanie świadczeniami jest w Nowym Sączu, najmniejsze w Krakowie.

W oddziale ZUS w Tarnowie, który obejmuje również inspektorat w Bochni, złożono w sumie 802 wnioski.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły. O świadczenie w wysokości do 1100 zł mogą starać się matki, które urodziły lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W określonych przypadkach świadczenie może zostać przyznane ojcu dzieci np. gdy matka zmarła lub porzuciła dzieci. Matczyne emerytury przysługują osobom, które ukończyły powszechny wiek emerytalny.

Przepisy dotyczące programu Mama 4 plus weszły w życie 1 marca, jednak z uwagi na duże zainteresowanie programem, wnioski można było składać już od połowy lutego. Tym sposobem przed 1 marca do małopolskich oddziałów ZUS wpłynęło ponad 600 wniosków. Do tej pory w Małopolsce zarejestrowano 3,5 tys. wniosków o rodzicielskie świadczenia uzupełniające. Najwięcej w oddziale ZUS w Nowym Sączu przeszło 1,2 tys., najmniej w Krakowie – 719.

Większość wniosków pochodzi od kobiet między 60 a 69 rokiem życia, które urodziły i wychowały dokładnie czwórkę dzieci. Tylko siedem wniosków w całym województwie złożyli mężczyźni (trzy w Nowym Sączy, po dwa w Krakowie i Tarnowie). Wniosek od najstarszej kobiety (99 lat) starającej się o matczyną emeryturę wpłynął do oddziału ZUS w Nowym Sączu. Najwięcej dzieci, bo aż siedemnaścioro wychowała kobieta, która złożyła wniosek w krakowskim oddziale ZUS.

Do tej pory ponad 1 tys. osób w naszym województwie otrzymało decyzje przyznające rodzicielskie świadczenia uzupełniające. Przeciętna wysokość przyznanych świadczeń to 355 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia