Bochnia. Jest „Raport o stanie powiatu”. Za tydzień debata nad dokumentem

-

Zarząd Powiatu w Bochni przedstawił Radzie Powiatu w Bochni w dniu 11.05.2021 r. raport o stanie powiatu bocheńskiego za 2020 rok. Zgodnie z przepisami ustawy rada powiatu będzie go rozpatrywać podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. W pierwszej kolejności odbędzie się jednak debata nad raportem, w której mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Bochni pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Wzór zgłoszenia oraz listy poparcia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu bocheńskiego do pobrania tutaj. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 26.05.2021 r. na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Bochni, pokój nr 1 – decyduje data i godzina wpływu na dziennik podawczy.

Debata nad raportem o stanie powiatu bocheńskiego za 2020 rok została zaplanowana na 27 maja (czwartek). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pełna treść raportu o stanie powiatu dostępna jest TUTAJ (.pdf).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023