Bochnia. „Nowe wyzwania w edukacji” – konferencja on-line

-

Tradycją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni stała się organizacja corocznych konferencji. W tym roku tematem przewodnim są „Nowe wyzwania w edukacji”. Wydarzenie odbędzie się 1 czerwca, w formie spotkania on-line.

Konferencja organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Bochni oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną im. Stefana Szumana w Bochni. Adresowana jest do nauczycieli, specjalistów szkolnych oraz rodziców, którzy są zainteresowani aktualnymi problemami stanowiącymi wyzwanie w procesie edukacji.

Przygotowano szereg ciekawych wykładów, m.in.:  

„OMÓWIENIE ZAŁOŻEŃ MODELU ZMIAN – EDUKACJA DLA WSZYSTKICH” – wykład prowadzony przez Panią Katarzynę Liszka – Michałek, prawnika Związków Powiatów Polskich. Wykład ten dotyczy    w dużej mierze proponowanych już od 2022 r. zmian, m.in.     w realizacji kształcenia specjalnego, przekształcenia poradni w CDR oraz utworzenia SCEW. 

„DEPRESJA U DZIECKA – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?” –  wykład prowadzony przez Panią Małgorzatę Łubę – psychologa, psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego, trenera. Jest ona członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego w Warszawie, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci                          i młodzieży.

„DZIECKO Z MUTYZMEM W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ” – wykład Pani Ady Rogowskiej – pedagoga, terapeuty, oligofrenopedagoga, trenera TUS i TZA. Jest również członkiem Rady Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja.

„ZABURZENIA TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ” – kwestię tą przedstawi Pani Katarzyna Owsiany- psycholog i psychoterapeuta z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w tym m.in. w zakresie psychoterapii zaburzeń seksualnych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, członek Zarządu Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej, członek –oraz założyciel Polskiego Towarzystwa Somatoterapii.  

„CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU – JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM                     Z AUTYZMEM?” – temat ten przedstawi specjalista Naszej Poradni, który zajmuje się diagnozą i terapią dziecka ze spektrum autyzmu, Pani Magdalena Bryndal – psycholog, psychoterapeuta. 

Zapisy odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Poradni, złożony w sekretariacie osobiście bądź skan formularza wysłany na adres: [email protected]. Zapisy odbywają się oddzielnie na każdy wykład, zaświadczenie dostaną osoby biorące udział w co najmniej 3 wykładach. Liczba miejsc na każdy wykład jest ograniczona.

Serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu życząc inspiracji do dalszej pracy zawodowej – zachęca Kinga Pałka, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022