R e k l a m a

Bochnia. Prawie 100 tys. zł na rozbiórkę przedszkola?

-

Na najbliższej sesji rady miasta (w przyszłym tygodniu) radni głosować będą propozycję zmian w budżecie i przesunięcia prawie 100 tys. zł na zadanie związane z rozbiórką Miejskiego Przedszkola nr 2 na os. Niepodległości.

– W związku ze złym stanem budynku zachodzi konieczność opracowania dokumentacji rozbiórkowej i dokonanie jego rozbiórki – zaznaczono w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Środki na ten cel w wysokości 99.510 zł mają zostać przeniesione z zadania „ul. Grodeckiego – wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni letniej”. Urzędnicy argumentują, że akurat to zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania ze względu na negatywne opinie Wód Polskich (bo koliduje to z planowaną przez spółkę modernizacją wałów potoku Babica) oraz MPWiK (na terenie objętym inwestycją biegnie magistrala o średnicy 450 mm). Dodatkowo „na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest sieć gazowa wysokiego ciśnienia”.

Fatalny stan techniczny budynku przedszkola na os. Niepodległości ujawniła ekspertyza sporządzona pod koniec lutego. Władze miasta deklarują, że po wyburzeniu budynku na tym miejscu zostanie wzniesiony nowy obiekt – tak szybko, jak to będzie możliwe.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia