Bochnia. Unieważniono drugi przetarg na węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP

-

Bocheński magistrat odrzucił wszystkie złożone oferty (było ich 7) i unieważnił drugi przetarg na projekt i budowę węzła przesiadkowego przy ul. Poniatowskiego w Bochni.

Urzędnicy przewidzieli na to zadanie 4 mln zł (w tym ok. 3 mln zł unijnej dotacji). O kontrakt ubiegało się 7 firm – najtańsza złożona oferta opiewała na ok. 3,9 mln zł, a najdroższa na ok. 6,6 mln zł.

W postępowaniu odrzucono jednak wszystkie oferty, a przetarg unieważniono. Jak wyjaśniono w decyzji, w sześciu przypadkach „Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą”.

Z kolei ofertę firmy ENIGMA z Bochni, która była gotowa realizować zadanie za 3,9 mln zł, odrzucono, ponieważ „dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”.

Przypomnijmy, że poprzednie postępowanie unieważniono, bo jedyna oferta, która wpłynęła przekraczała o ponad 2,7 mln zł budżet dla tego zadania.


Głównym celem projektu jest utworzenie nowoczesnego punktu przesiadkowego, który ma wyprowadzić z centrum miasta (a dokładniej z placu Pułaskiego) ruch autobusowy. To także długo oczekiwane uporządkowanie systemu parkingów dla samochodów osobowych, motocykli i rowerów. Podróżni będą mieli również odpowiednie warunki do oczekiwania na swój środek transportu.

Przewidziano m.in. ok. 120 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych) z systemem parkingowym, zadaszony parking dla motocykli (min. 5 miejsc) i rowerów (min. 20 miejsc), 2 zatoki dla autobusów, parking dla busów (8 miejsc), przebudowę toalety publicznej w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych; przebudowę ul. Poniatowskiego, budowę obiektów małej architektury (kosz na śmieci, ławki, słupki drogowe, tablice informacyjne itp.), wykonanie monitoringu.

Planowanym terminem zakończenia realizacji inwestycji był koniec 2022 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2022

X