BEZPŁATNA DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DZIECI Z ADHD

Zapraszamy do udziału w badaniu naukowym realizowanym w ramach projektu badawczego NeuroSmog na terenie Bochni.

Poszukujemy dzieci z zaburzeniami uwagi i nadruchliwością/impulsywnością. Nasza oferta skierowana jest do rodziców dzieci, które ujawniają cechy Zespołu ADHD z terenu Bochni.

W ramach projektu badamy uczniów, którzy:

  • mają rozpoznany zespół deficytu uwagi i nadruchliwości/impulsywności (ADHD), różne podtypy;
  • u których podejrzewa się tego rodzaju trudności, a nie mają jeszcze postawionego rozpoznania;
  • ujawniają  kłopoty w koncentracji uwagi, są nadmiernie ruchliwi, niespokojni,  a przez to doświadczają  trudności w nauce lub  sprawiają problemy wychowawcze;
  • uczęszczają do szkół podstawowych w Bochni od minimum 3 lat;
  • są w wieku 10-13 lat (IV do VI klasa szkoły podstawowej).

Badania psychologiczne są bezpłatne, ponieważ stanowią część naukowego Projektu badawczego finansowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Pełna diagnoza psychologiczna realizowana jest na  trzech spotkaniach z wykorzystaniem najnowocześniejszych, znormalizowanych i bardzo czułych narzędzi testowych.
W drugiej kolejności dzieci biorące udział w badaniach poddawane są diagnostyce   neurologicznej, obrazowej  (badanie Rezonansem Magnetycznym) na terenie Kampusu UJ w Krakowie i otrzymują  zapis przebiegu badania. 

Udział Projekcie przynosi realne korzyści w przypadku dzieci z deficytem uwagi, nadruchliwością i impulsywnością, ponieważ wyniki prowadzonych badań pozwalają zrozumieć przyczyny ich trudności. Dzięki pogłębionej diagnozie psychologicznej realizowanej w ramach Projektu Rodzice otrzymują od psychologów odpowiedzi na nurtujące ich pytania i szczegółowy opis funkcji poznawczych dziecka.

Rodzice otrzymują wyniki badań wraz z ich interpretacją oraz zaleceniami diagnozującego psychologa w formie opinii, którą mogą przedstawić w szkole lub specjalistom zaangażowanym w proces leczenia i terapii dziecka.

Badania psychologiczne wykonywane są na bieżąco, bez długiego czasu oczekiwania, co wyraźnie uskutecznia oddziaływania terapeutyczne i wychowawcze. 

– Sam udział w badaniu naukowym przynosi wymierne korzyści dla rozwoju nauki, wiedzy o człowieku, po  jego zakończeniu dzieci otrzymują upominek w postaci bonów. Projekt NeuroSmog ma określić jaki wpływ na rozwój mózgu i powstawanie zaburzeń neurorozwojowych ma zanieczyszczenie środowiska – wyjaśnia Katarzyna Guguła, Psycholog kliniczny psychoterapeuta. – Obejmuje on południową część Polski. Biorą w nim udział uczniowie z miejscowości o dużym zanieczyszczeniu powietrza. Kierowana przeze mnie Grupa psychologów zajmuje się obecnie badaniem dzieci z rejonu Krakowa, Bochni i Skawiny.

Aby wziąć udział w projekcie Rodzice i Dzieci muszą jedynie wyrazić chęć i zaangażować się czasowo.

Przeciwwskazaniem do udziału w badaniu jest spełnienie kryteriów wyłączających   z badania Rezonansem Magnetycznym. Przeciwwskazaniem są:  stymulatory, rozruszniki, elektrody wewnętrzne, wszczepy elektroniczne, mechaniczne, magnetyczne, metalowe ciała obce, aparat na zęby metalowy, stały, poważna wada wzroku wymagająca dużej korekcji, implantowana pompa insulinowa, urządzenia usztywniające gorsety cewnik Swana-Ganza, niewydolność nerek.

Inne kryteria wykluczające to: wskaźnik Apgar niższy niż 8, niska waga urodzeniowa (poniżej 2500 g), urodzenie przedterminowe (wcześniactwo) – przed 35 tygodniem ciąży, zaburzenia ze spektrum autyzmu, alkoholowy zespołu płodowy FAS lub alkoholowy efekt płodowy FAE, niepełnosprawność intelektualna, choroby metaboliczne, wady genetyczne, padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia nastroju (leczone farmakologicznie), Syndrom Tourette’a, inne choroby angażujące leczenie farmakologiczne wpływające na CUN.
Obecny projekt chcemy zrealizować w pierwszej połowie 2021 roku. Od września 2021 roku będzie można wziąć udział w drugiej turze badań. 

Katarzyna Guguła
Psycholog kliniczny psychoterapeuta

Bochnia ul. Różana 2a, 
wejście na wysokości Szkoły Podstawowej nr 1
tel. 608861665
W przypadku niemożności odebrania telefonu oddzwaniamy.

Najnowsze

X