Bochnia. Wraca temat połączenia miejskich spółek

-

Kilka lat temu ówczesny radny Wiesław Wnęk postulował połączenie miejskich spółek (BZUK, MPEC i MPWiK) w jedno przedsiębiorstwo. Wtedy pomysł nie został podchwycony, ale teraz powrócił. Wniosek o przeprowadzenie analizy w tej sprawie jednogłośnie przegłosowała ostatnio komisja rewizyjna Rady Miasta Bochnia.

Trzy miejskie spółki to: Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

O wniosku z komisji rewizyjnej poinformowała podczas ostatniej sesji radna Zenona Banasiak, przewodnicząca komisji rewizyjnej.

Złożyliśmy wniosek o zlecenie firmie zewnętrznej wykonania analizy ekonomicznej mającej na celu połączenie (trzech) miejskich spółek w jedną – powiedziała radna Zenona Banasiak.

Mamy tutaj przedstawiciela władz spółek – najważniejszą osobę, pana burmistrza, który pełni funkcję zgromadzenia wspólników we wszystkich spółkach. Rzeczywiście koszty utrzymania rad nadzorczych wzrosły dwukrotnie od 2010 r. Wiadomo, że jedna spółka osiąga bardzo duże zyski – mowa o MPWiK-u, inne spółki balansują na granicy opłacalności, może akurat MPEC się sam utrzymuje, ma lekki zysk na działalności operacyjnej rzędu 200-300 tys. zł, a BZUK to ma czasami problemy z utrzymaniem płynności. Warto byłoby, aby rzeczywiście uniknąć tego opodatkowania. Można to zrobić poprzez powołanie jednej spółki. Myślę, że akurat czas jest ku temu właściwy, jeśli mamy szukać oszczędności. Oczywiście tutaj inicjatywa będzie należała do pana burmistrza – wtrącił Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący rady.

Jeżeli mówimy o analizie ekonomicznej połączenia spółek to oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że taka analiza będzie wymagała poniesienia określonych nakładów finansowych. W tegorocznym budżecie nie ma takich środków, żeby można było przeznaczyć na dokonanie takiego podsumowania i oceny co będzie bardziej opłacalne. Nie wykluczam tego w przyszłym roku odpowiedział Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023