Ostatni tydzień na składanie projektów do BO Bochni

-

Do 15 czerwca trwa nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2022 r. W tej edycji do rozdysponowania jest 834 089,36 zł, z czego 700 tys. zł przeznaczone jest na projekty osiedlowe, po 50 tys. zł na każde z 14 osiedli. 134 089,36 zł stanowi pula środków na realizację projektów ogólnomiejskich.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu panującej pandemii koronawirusa
wnioski można składać:

– osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta wrzucając dokument do urny;
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres Urzędu (Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia), decyduje data wpływu do Urzędu;
– posiadacze profilu zaufanego będą mogli skorzystać z platformy ePUAP.

Aby przesłać wniosek tą ostatnią drogą należy:

1. Wejść na epuap.gov.pl.
2. Zalogować się.
3. Wypełnić formularz pisma ogólnego i dołączyć do niego załącznik w postaci elektronicznej wersji formularza zgłaszania projektu wraz z zeskanowaną listą poparcia projektu.
4. Podpisać wniosek profilem zaufanym.
5. Wysłać wniosek online.

Po weryfikacji zaprezentowana zostanie ostateczna lista projektów, które spełnią wszelkie wymogi regulaminu.

Główne zasady zgłaszania projektów do BO:

1. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bochni.
2. Zgłaszanym projektem może być inicjatywa określająca zadanie, które mieści się w katalogu zadań własnych miasta i znajdować się na terenie stanowiącym własność miasta.
3. Zadanie wynikające ze złożonego projektu powinno być możliwe do realizacji w ciągu jednego roku.
4. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty określonej na realizację zadań.
5. Każdy projekt musi uzyskać poparcie 2 mieszkańców osiedla (w przypadku projektów osiedlowych) lub 25 mieszkańców miasta (w przypadku zadań ogólnomiejskich).

REGULAMIN BO
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU
LISTA POPARCIA

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

CO? GDZIE? KIEDY?

czerwiec, 2021

X